Lễ Tự Tứ Trong Tâm Dịch

Theo tinh thần của Phật giáo, lễ Tự tứ hay thỉnh cầu vị khác chỉ lỗi của mình là một cách kiểm điểm lại bản thân. Từ những hành động do thân, đến những lời nói phát ra từ miệng, thậm chí là những suy nghĩ từ ý, nếu thấy những lời chỉ dạy đó là đúng sự thật, phải thành khẩn sám hối để được thanh tịnh. Nhờ vậy, mọi thành viên trong Tăng đoàn đều trở nên hoàn thiện, xứng đáng là bậc phước điền của nhân thiên.

Nghi thức tuy đơn giản nhưng rất thâm thúy và đầy đạo vị của những người xuất gia sống đời phạm hạnh. Giống như cánh đại bàng tự do giữa bầu trời thênh thang, sư tử oai hùng tự tại giữa cánh rừng đại ngàn, bậc xuất gia cũng tự do ung dung trong nội tâm; trước khi nhập hạ cũng diễn ra trong niệm đoàn kết, kết thúc cũng thể hiện lục hòa bằng hình thức Tự tứ. Sau lễ Tự tứ, chư Tăng lại bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ của sứ giả Như Lai, hoằng truyền Phật pháp cứu độ chúng sinh.

Càng ý nghĩa hơn nữa khi năm nay, Đoàn Chư Tăng tình nguyện tỉnh Nam Định đã cùng với lời kêu gọi của chính phủ – toàn quốc, toàn dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tuy sống giữa tâm dịch hiểm nguy, nhưng chư Tăng trong Đoàn vẫn nêu cao tinh thần hoà hợp, an vui, nêu cao nếp sống thiền gia trong nhà Phật.

Cuối buổi lễ, Thượng Toạ Thích Thanh Tòng đại diện cho chư Tăng khánh tuế Thượng Toạ Trưởng Đoàn Thích Thanh Hùng, Ngưỡng chúc Thượng Toạ trưởng đoàn thêm một tuổi đạo được Tứ đại điều hoà, Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.

Nhân đây Thượng Toạ trưởng đoàn cũng đã có những lời dạy quý báu nhằm sách tấn và giáo giới đại chúng. Người hy vọng tất cả huynh đệ ngày càng nỗ lực tinh tấn tu tập, thực hành chính pháp, nêu cao tinh thần Bồ Tát đạo, không quản gian lao, không ngại khó nhọc,  kiên tâm bền chí với con đường mình đã chọn, góp phần xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp và hoằng dương Phật Pháp. ( tại Bệnh viện dã chiến Trung Ương Thái Nguyên – Long An) 

Thích Minh Hiếu

Bài viết liên quan

Phản hồi