Học viện PGVN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa V năm 2021

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (viết tắt là Học viện) trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa V năm 2021 với nội dung như sau:

Tâm Thuần-Mai Lan tổng hợp

Bài viết liên quan

Phản hồi