Hoa Kỳ: Dự án “Hàn gắn các mối quan hệ sau nạn phân biệt chủng tộc”

Tổ chức Dharma Relief được thành lập bởi Pháp sư Quả Cốc (Guo Gu), người sáng lập Trung tâm Tallahassee Chan.

Tổ chức này đang khởi động một dự án với tên gọi “Healing Race Relations” (Hàn gắn các mối quan hệ sau nạn phân biệt chủng tộc) nhằm phản ứng lại các hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đối với những người da đen tại Hoa Kỳ.

Dự án “Healing Race Relations” hay “Dharma Relief 2” (DR2) sẽ cung cấp những khoản tài chính cho các nhà lãnh đạo Phật giáo da màu nhằm hỗ trợ các hoạt động truyền bá và hộ trì Phật pháp, cũng như giúp đỡ cho hơn 100 nhóm Phật tử ở Bắc Mỹ trong việc chữa lành và hàn gắn những vết thương do nạn phân biệt chủng tộc gây ra trong cộng đồng Phật giáo của họ.

Hoa Kỳ: Dự án “Hàn gắn các mối quan hệ sau nạn phân biệt chủng tộc” ảnh 1

Dự án “Healing Race Relations” hay “Dharma Relief 2” (DR2)

“Thông qua lăng kính của Phật pháp, những vị giảng sư da màu có khả năng tuyệt vời trong việc giải quyết và chữa lành những tổn thương về tinh thần do nạn phân biệt chủng tộc gây ra. Nhưng họ lại không thể trở thành người đại diện một cách tương xứng và nhận được nguồn hỗ trợ tài chính thấp hơn cả những nhóm chủng tộc khác, vì vậy họ khó có thể đảm bảo cho việc duy trì các hoạt động hoằng pháp trong cộng đồng”, một thành viên của Tổ chức Dharma Relief cho biết. Do đó, dự án sắp tới đây sẽ hướng đến việc thu hẹp những chênh lệch và khoảng cách đó thông qua việc gây quỹ khoảng 5 triệu đô-la.

“Healing Race Relations” tiếp nối thành công của dự án đầu tiên của Tổ chức Dharma Relief về việc ứng phó với đại dịch Covid-19 bằng cách gây quỹ khoảng 650.000 đô-la để mua và phân phối hơn 1,2 triệu mặt nạ cho các bệnh viện. Dự án thứ hai này được thực hiện dưới sự cố vấn của 15 giáo thọ Phật giáo đại diện cho nhiều trường Phật học ở Hoa Kỳ, bao gồm Anouk Shambrook, Pamela Ayo Yetunde, DaRa Williams, Marisela Gomez, Myokei Caine-Barrett Shonin, Ralph Steele, Sara Khan, Stacy McClendon, Guo Gu, Lorne Ladner, Martin Applebaum, Matt Zepelin, Meido Moore Roshi và Narayan Liebenson.

Thông qua dự án này, Dharma Relief cũng sẽ tổ chức nhiều hội thảo và các hoạt động đào tạo về DEI (đa dạng, công bằng và hòa hợp) cho các trung tâm Phật pháp ở Bắc Mỹ, với mục tiêu tạo ra một môi trường an toàn cho các hành giả thuộc mọi chủng tộc có thể tu học Phật pháp.

Các khóa đào tạo này sẽ được tiến hành thông qua ba giai đoạn và nội dung khác nhau: “Chữa lành vết thương phân biệt chủng tộc cho những giáo viên da màu”, “Chữa lành vết thương phân biệt chủng tộc cho những giáo viên không phải là người da màu” và “Công việc nội bộ cho các thành viên quan trọng của dự án ‘Dharma Relief 2’”. Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm các khóa đào tạo và hội thảo về các kỹ năng phục hồi xã hội, tư vấn đa dạng, chữa lành tổn thương tinh thần, cùng với các lớp học tìm hiểu về nạn phân biệt chủng tộc từ nhiều góc độ như tiến trình lịch sử, phân biệt giai cấp, mất cân bằng giới tính, chênh lệch kinh tế, thay đổi thế hệ và nền tảng giáo dục.

Hiện nay, để chuẩn bị các thông tin cần thiết cho dự án “Healing Race Relations”, Dharma Relief đang tiến hành một cuộc khảo sát nhằm tìm kiếm thông tin xoay quanh các nội dung như những ảnh hưởng của nạn phân biệt chủng tộc đối với các cộng đồng Phật giáo; sự phát triển của nó qua các giai đoạn và các phương pháp tốt nhất để giúp các cộng đồng giải quyết vấn đề này.

Cuộc khảo sát trong vòng 15 phút đã được gửi đến hơn 300 trung tâm hoằng pháp và cộng đồng Phật giáo ở Bắc Mỹ với những tùy chọn trả lời ẩn danh. Sau khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5-9, kết quả sẽ được đăng trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội của Dharma Relief.

Bài viết liên quan

Phản hồi