Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai Tổng kết Hoạt động Phật sự – Dự kiến nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

PGĐS – Sáng 21/12/2022, tại Văn phòng Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh Đồng Nai (chùa Tỉnh Hội, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 – Dự kiến Nhân sự nhiệm kỳ IX (2022- 2027) với sự chủ tọa của Ni trưởng Thích nữ Như Dung- Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh.

Quang lâm và chứng dự có: Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương; Ni trưởng Thích nữ  Như Tịnh- đồng Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Như Đức- Ban Cố vấn; Ni trưởng Thích nữ Như Dung- Phó Ban Tri sự TP. Biên Hòa, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni sư Thích nữ Quảng Tiên- Chánh Thư ký Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Long Thành; Ni sư Thích nữ Như Hiền- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Thống Nhất; Ni trưởng Thích nữ Như Nhựt- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Vĩnh Cửu; Ni sư Thích nữ Tịnh Trí- Trưởng Phân Ban Ni giới Tp Long Khánh; Ni sư Thích nữ Như Hoàng- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Trảng Bom; Ni sư Thích nữ Như Huệ- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Định Quán; Ni sư Thích nữ Tuệ Minh- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Nhơn Trạch; Ni sư Thích nữ Diệu Liên- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Cẩm Mỹ; Ni sư Thích nữ Như Phương- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Tân Phú; Ni sư Thích nữ Huệ Ngọc- Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Xuân Lộc; Ni sư Thích nữ Hương Nghiêm- Phó Phân Ban Ni giới Tp. Biên Hòa.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Theo sự chỉ đạo của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, PBNG khóa VIII nhiệm kỳ (2017-2022) đã thực hiện thành công các công tác Phật sự theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII cũng như chỉ đạo của Trung ương Giáo hội. Tuy vẫn còn một số hạn chế, nhưng nhìn chung các hoạt động Phật sự của PBNG trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những yêu cầu và mục tiêu phương hướng đề ra, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ (2017-2022), cùng với 40 năm phát triển của Phật giáo Đồng Nai, PBNG quyết tâm thực hiện tròn nghĩa vụ của Ban Trị Sự GHPGVN đề ra, cũng như nâng cao ngôi nhà Phật giáo Đồng Nai trong ngôi nhà chung của Giáo Hội Trung Ương.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, nguyên Trưởng phân ban ni giới tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc

Theo báo cáo nhiệm kỳ qua, Phân ban Ni giới tỉnh có nhiều hoạt động nỗ lực tích cực đối với các chủ trương của cấp Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đề ra.

Chư Ni tỉnh Đồng Nai luôn gắn bó đoàn kết, đồng hành thực hiện tốt các trách nhiệm, chức năng. Nhiệm kỳ (2017 – 2022), nổi bật nhất là công tác từ thiện: Cứu trợ, tặng quà cho đồng bào gánh chịu thiên tai, bão lũ tại miền Trung; Chung tay với Đảng, Mặt trận hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng trị giá hơn 150 tỷ đồng.

Ni trưởng Thích Nữ Như Dung – Trưởng Phân ban ni giới tỉnh Đồng Nai trình bày dự thảo và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 9(2022-2027)

Tại Đại giới đàn Thiện Hoa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức, giới trường Ni được tổ chức tại Thiền viện Linh Chiếu với số lượng 2000 giới tử thọ lãnh giới pháp  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa,  Sa-di-ni; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực tỉnh, Ni giới đã đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì, kiến thức an ninh quốc phòng…

Sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, Ni giới tỉnh được tấn phong giáo phẩm với 30 vị Ni Trưởng và 213 vị Ni sư.

Tổng chư Ni trong toàn tỉnh có: 3052 vị, trong đó Ni trưởng: 35 vị, Ni sư: 151 vị, Tỳ kheo Ni: 1838 vị, Thức Xoa: 281, Sadi Ni: 622 vị, Tịnh nhơn: 125 vị.

Thống nhất nhân sự dự kiến Phân Ban Ni Giới khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: 48 thành viên trong đó, Ban Chứng minh: 06 vị, Ban Cố vấn: 07 vị, Thành viên Phân Ban Ni giới: 35 vị.

Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu – Phó phân ban, Trưởng tiểu ban đối ngoại trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ 8 (2017-2022).

Ngày họp mặt Phân Ban Ni Giới tỉnh một năm 02 lần vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch; ngoài ra các Trưởng Phân Ban Ni giới các huyện gửi báo cáo về Ban Thư ký của Phân Ban Ni giới tỉnh.

Đúc kết phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương- khuyến khích chư Ni tỉnh nhà hãy một lòng đóng góp trí lực, sức lực, chung tay xây dựng ngôi nhà Ni giới tỉnh Đồng Nai vì sự phát triển vươn cao và tiền đồ Ni giới Đồng Nai trong tương lai. Ni giới cần thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức để phát triển Ni đoàn hòa hợp, đoàn kết.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, nguyên Trưởng phân ban ni giới tỉnh Đồng Nai tổng kết buổi họp mặt

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

               

 

      

Quí Nguyễn – PV PGĐS tại TPHCM

Bài viết liên quan

Phản hồi