Thái Bình: Phân ban Ni giới tỉnh họp triển khai một số Phật sự quan trọng

Sáng 24/9, tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) Phân ban Ni giới (thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp, triển khai các công việc cho Hội nghị ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II (2021 – 2026).
TT.Thích Thanh Hòa – Ủy viên HĐTS TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Ân – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đến Chứng minh, chỉ đạo; NS.Thích Đàm Thoa – Phó BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh chủ trì Hội nghị; chư Tôn đức PBNG GHPGVN tỉnh và 8 huyện, thành phố trong tỉnh cũng về tham dự.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức đã được nghe Dự thảo báo cáo tổng kết Phật sự của Ni chúng tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Chư Ni đã triển khai kế hoạch ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II, dự kiến vào ngày 10/10/2021 (nhằm ngày 05/09 năm Tân Sửu) tổ chức tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).
Theo đó, chư Ni đã suy cử Ban Chứng minh, dự kiến cơ cấu nhân sự các huyện tham gia Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ mới (dự kiến mỗi huyện suy cử từ 2 đến 3 thành viên tham gia), đảm bảo phương châm “Ổn định – Kế thừa – Phát triển” để trình trong kỳ họp thường nguyệt sắp tới của Thường trực Ban Trị sự, phân công chi tiết các công việc cho các thành viên của 12 Tiểu ban Hội nghị, dự kiến chương trình –công tác khánh tiết, trang trí Hội nghị.
Phát biểu đúc kết hội nghị, TT.Thích Thanh Hòa tán dương công tác chuẩn bị của Phân ban Ni giới, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của chư Ni và hứa sẽ thông qua Thường trực BTS trong kỳ họp Thường nguyệt sắp tới.

Thượng tọa đưa ra định hướng bước đầu một số Phật sự quan trọng cần triển khai trong thời gian tới: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ I (2016 – 2021), giao trách nhiệm cho Phân ban Ni giới tỉnh trong quá trình tổ chức Đại giới đàn Thánh Long… Đồng thời, Thượng tọa mong muốn Phân ban Ni giới các cấp cần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Ủy viên để Phật sự trong thời gian tới của Ni giới GHPGVN tỉnh Thái Bình thêm khởi sắc về mọi mặt.

Nhuận Nguyện

Nguồn:phatsuonline.com

Bài viết liên quan

Phản hồi