Đà Nẳng: Lễ húy ky tổ sư Minh Hải – Pháp Bảo tại chùa Chúc Thánh

Chiều mồng 6 tháng 11 Âl (09/12/2021) chư Tôn đức thuộc tông môn pháp phái Chúc Thánh tại Hội An và các huyện thị lân cận trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh bạch Phật nhân lễ húy kỵ của Tổ sư Minh Hải – Pháp Bảo trong giới hạn cho phép của việc phòng ngừa dịch bệnh Covid -19 đang tái bùng phát.

Thiền sư Minh Hải – Đắc Trí – Pháp Bảo (chữ Hán: 明海-得智-法寶; 1670-1746), thường được gọi ngắn là Minh Hải Pháp Bảo, là một trong những vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 18, có công khai sơn ra tổ đình Chúc Thánh (Hội An), được xem là vị sơ tổ khai sinh ra dòng phái Lâm Tế Chúc Thánh, một dòng tu đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Phật giáo miền Trung Việt Nam.


Sau gần 50 năm sang hoằng hóa, đến ngày mồng 7 tháng 11 năm Bính Dần (1746), Sư gọi chúng đệ tử đến dặn dò và đọc kệ phú chúc:

原 浮 法 界 空
真 如 無 性 相
若 了 悟 如 此
眾 生 與 佛 同.
Nguyên phù pháp giới không
Chơn như vô tánh tướng
Nhược liễu ngộ như thử
Chúng sanh dữ Phật đồng
Tạm dịch
Pháp giới như mây nổi
Chân như không tánh tướng
Nếu hiểu được như vậy
Chúng sanh với Phật đồng

Sau khi phú chúc cho hàng môn đệ xong, Sư thâu thần thị tịch, trụ thế 77 tuổi. Các đệ tử sau đó đưa nhục thân của Sư nhập bảo tháp ở phía Tây Nam trong khuôn viên tổ đình Chúc Thánh.

P.V tổng hợp

Bài viết liên quan

Phản hồi