Chùm ảnh Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V

Ngày 12/12/2021, Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ 5 được trang trọng tổ chức và thành công viên mãn tại Trung tâm Phật giáo Hà Tĩnh (huyện Lộc Hà)

Với sứ mệnh truyền đăng tục diệm, khiến cho chính pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Để mạng mạch Phật pháp được truyền thừa, từ khi thành lập đến nay, Ban Trị sự kết hợp với Phật giáo Hà Tĩnh cùng tổ chức Giới Đàn Nghệ Tĩnh 2 năm một lần để truyền trao giới pháp cho các giới tử thuộc Phật giáo Nghệ An và Phật giáo Hà Tĩnh. Đây là lần thứ 5 giới đàn được tổ chức kết hợp giữa Phật giáo Nghệ An và Hà Tĩnh.
Chùm ảnh ghi nhận:
BAN TTTT PG NGHỆ AN

Bài viết liên quan

Phản hồi