[Bản tin] Sóc Trăng: Hội ĐKSSYN yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Ngày 7/10/2021, Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng phát hành thông báo số 11/HĐKSSYN về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Thông báo nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid -19, diễn biến phức tạp, số lượng lớn đồng bào Phật tử Khmer tỉnh Sóc Trăng từ TP.HCM và các tỉnh lân cận trở về địa phương; trong đó số người nhiễm Covid -19 khá cao; đặc biệt hiện nay đã xuất hiện trường hợp Sư sãi, Achar chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiếp xúc gần với các trường hợp bị nhiễm Covid -19, phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định của ngành y tế.
Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, nhất là việc thực hiện lời kêu gọi của các cơ quan Đảng, Nhà nước về việc người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết. Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh yêu cầu Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các sự kiện có quy mô tập trung đông người từ nay đến khi có thông báo mới của cấp có thẩm quyền.
  2. Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer không được phân công Sư sãi tham gia tụng kinh, thuyết pháp tại gia đình, phum Sóc, ở những địa bàn đang được cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ hoặc tiềm ẩn lây lan dịch bệnh.
  3. Trường hợp Sư sãi các chùa Phật giáo Nam tông Khmer có tiếp xúc gần hoặc bị nhiễm Covid -19 thì phải chấp hành nghiêm các quy định của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch.
  4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết, để tránh lây lan dịch bệnh. Vận động đồng bào Phật tử Khmer trở về từ các tỉnh, thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế khẩn trương đến ngay Trạm y tế xã gần nhất để khai báo y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.
  5. Tích cực và tự giác tham gia công tác phòng chống dịch Covid -19; chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Thực hiện tốt thông Điệp 5K là” Khẩu trang – Khoảng cách – Khử khuẩn – Không tập trung đông người – Khai báo y tế”.

Thông báo này do Hoà thượng Tăng Nô, Phó Hội Trưởng Thường trực Hội ĐKSSYN ấn ký.
 

Xem toàn văn thông báo


Nguồn: PTVN/BTV Diệu Đan thực hiện

Bài viết liên quan

Phản hồi