Bạc Liêu: Khóa tu Bát quan trai và tổng kết cuối năm tại chùa Long Phước huyện Đông Hải

PGĐS – Trong gió Xuân nhè nhẹ nơi vùng quê Đông Hải, sáng ngày 23/12/2022 (01/12/Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Phước Thuận – Trụ trì chùa Long Phước, xã Long Điền, tổ chức khóa tu Bát quan trai và tổng kết lại quá trình tu học của đạo tràng trong một năm qua.

Khoá tu Bát Quan trai tại chùa Long Phước định kỳ tại bổn tự vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, do Đại đức Trụ trì hướng dẫn khoá tu, truyền trao giới pháp cho quý Phật tử. Với pháp tu Bát quan trai giới, Phật tử dành trọn một ngày nơi thiền môn thanh tịnh, trì kinh, niệm Phật, kinh hành, giữ tâm an lạc, sinh hoạt trong đoàn kết hòa hợp.

Đại đức trụ trì hướng dẫn khóa tu, truyền trao giới pháp cho quý Phật tử

Một năm đã trôi qua, Đại đức Trụ trì hoan hỷ tán dương tinh thần tu học của Phật tử đạo tràng. Nhiều Phật tử dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn, nhưng vẫn đều đặn trở về chùa mỗi dịp khoá tu. Đại đức Trụ trì dành tặng mỗi Phật tử một xâu chuỗi hạt, chúc đạo tràng một năm mới vô lượng an lạc, mừng Xuân sum họp và không quên trở về chùa sau Tết âm lịch để tiếp tục tiến tu, phát triển đạo tràng và giữ gìn ngôi Tam Bảo ngày thêm hưng thịnh.

Đại đức trụ trì tán dương tinh thần tu học của Phật tử đạo tràng

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

 

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu.

Bài viết liên quan

Phản hồi