Vạch trần dã tâm xuyên tạc Phật giáo của Thái Hạo qua bài viết “Cúng dường”

Gần đây, đã xuất hiện loạt bài viết xuyên tạc Phật giáo của Thái Hạo nhằm khiến cho cộng đồng mạng thiếu hiểu biết lên án Phật giáo, để tạo tiền đề tẩy chay việc hộ trì Tam Bảo. Riêng bài viết “ Cúng Dường…” của y đã bộc lộ rõ dã tâm và sự kém hiểu biết về Phật pháp trầm trọng.

Tuy văn phong chẳng trực tiếp bốc mùi xú uế miệt thị Phật giáo như những bài viết khác của bọn vong bản suốt những năm qua, nhưng cũng đủ khiến cho bậc thức giả chê cười vì tự phơi bày quỷ kế dùng “gậy ông đập lưng ông của Thái Hạo đối với Phật giáo bất thành, khi đem giới luật Phật giáo ra phân tích. Trái lại, hoàn cảnh của y chẳng khác như kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: “ Ngửa mặt lên trời phun nước bọt, tuy nước bọt chẳng văng lên cao mà rớt xuống trúng mặt mình”.

Thật ngớ ngẩn, khi Thái Hạo cho rằng, người xuất gia ngày nay giữ tiền là phạm giới. Nhằm kêu gọi tín đồ Phật giáo không nên cúng dường cho chư Tăng. Vì như thế là khiến cho chư Tăng phạm giới, nên không sanh phước báo. Ngoài ra chỉ nên cúng dường vật thực, am thất đơn giản để người xuất gia duy trì hạnh thiểu dục tri túc. Đó là sự thâm độc của y, nhằm phá nát kinh tế Phật giáo, suy kiệt đời sống Tăng đoàn. Vì bất kỳ một tổ chức nào mà thiếu cơ sở vật chất hay nguồn lực kinh tế thì không thể duy trì tồn tại và phát triển được.

Tuy Đức Phật có chế giới cấm người xuất gia không được giữ tiền. Nhưng không hoàn toàn máy móc như Thái Hạo cố tình gán ghép một cách trơ trẽn như sau:

“Riêng việc phạm vào giới cất giữ tiền bạc thì phải mang ra xả bỏ trước tăng chúng và sám hối. Tóm lại, giới rất nghiêm và hệ trọng.

Tóm lại, ở đâu có sự thực hiện giới luật nghiêm túc thì có Phật pháp, có người xuất gia; còn ngược lại, dù có là người cạo đầu, mặc áo casa, ở chùa tụng kinh gõ mõ… nhưng không giữ giới thì đó là hạng ma tăng, là vi trùng trong thân thể Phật pháp”.

Trong khi, giới không giữ tiền trong nhà Phật chỉ là giới khinh của giới Thanh Văn. Hoàn toàn không phải là trọng tội Ba La Di như sát, đạo, dâm, vọng. Ngay cả phạm trọng, theo tinh thần kinh Đại Thừa và Mật Thừa vẫn cho sám hối. Nên người xuất gia giữ tiền không hoàn toàn mất tư cách Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, do không phạm vào Tánh giới. Huống chi, tinh thần giới luật của nhà Phật còn thuận theo “Khai, giá, trì, phạm”, nên Thái Hạo hiểu Giới Luật Phật giáo tới đâu mà dám quơ đũa tất cả chư Tăng hiện nay giữ tiền là Ma Tăng thời mạt pháp?

Luật Sa Di dạy:” Kim nhân bất năng câu hành khất thực, hoặc nhập tòng lâm, hoặc trú am viện, hoặc xuất viễn phương, diệc vị miễn hữu kim ngân chi phí.”

Nghĩa là:” người xuất gia ngày nay không phải ai cũng khất thực, mà hoặc nhập tòng lâm, hoặc ở am viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi cần đến tiền bạc.“

Chính vì vậy, mà 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo đã bắt đầu phân chia bộ phái vì thập phi pháp sự, trong đó có liên quan đến giới cấm không giữ tiền. Đó là nguyên nhân Đại chúng bộ hình thành và manh nha cho tư tưởng Phật giáo Đại Thừa tuỳ thuận ứng cơ với mọi quốc độ, thời đại trong tinh thần tuỳ duyên nhi bất biến nhằm xương minh giáo pháp.

Đức Phật từng huyền ký:” Trong tương lai giáo pháp ta sẽ phân chia làm 20 bộ phái. Dù vậy, tất cả giáo pháp này đều đưa đến giải thoát cứu cánh Niết bàn”. Hơn nữa theo tinh thần Thiền Tông, nếu là bậc sáng mắt trong tông thì ngày tiêu muôn ức lượng vàng ròng cũng chẳng phải việc ngoài. Nên tri túc tức là nội tâm không hề tham đắm, thấu rõ sự tạm bợ của vật chất mà hằng vô cầu, vô nhiễm, chứ không phải là sống một đời khổ hạnh, mới cho là thiểu dục. Bằng còn tham chấp thì dù thị hiện khổ hạnh đến đâu còn dính một mảy tơ hào cũng là chưa biết đủ.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói:” Cúng dường cho người vô tâm là phước báo lớn nhất”. Đã vô tâm tức dụng tâm bình đẳng, không còn phân biệt giữa phàm và thánh. Nên sự cúng dường mới thành tựu Tam Luân Không Tịch. Huống chi, thiện báo trổ quả rộng hẹp ra sao tuỳ vào mức độ phát tâm sâu cạn người thí. Dù cúng dường, bố thí cho ai bằng tâm bình đẳng thì hoàn toàn có công đức. Thì đâu thể nói cúng dường tịnh tài cho chư Tăng là vô nghĩa. Chính Đức Phật dạy, trách nhiệm của người cư sĩ là phải siêng năng cúng dường , để chư Tăng được an tâm tu học.

Với điều kiện sinh hoạt Tăng đoàn hiện nay, chư Tăng Ni phải tự túc hoàn toàn, nên rất cần sự yểm trợ của người cư sĩ nhằm trang trải đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như các hoạt động hoằng pháp lợi sanh khác như xây chùa, tạo tượng, đúc chuông và làm từ thiện. Do đó, việc giữ tiền là tất yếu. Thậm chí chư Tăng Phật giáo Nhật Bản còn nhập thế bằng các hình thức kinh doanh để duy trì đời sống thay vì giữ nếp “nông thiền”, khi xã hội ngày càng thay đổi.

Cho nên, chỉ vin vào những kiến thức lượm lặt, học lõm vài câu nói về giới luật Phật giáo nhằm xuyên tạc thì đó là kẻ lưu manh ngụy tri thức. Nhìn vào, tưởng như là kẻ am tường Phật học, tôn kính Chánh pháp, đang ra sức đánh hồi chuông cảnh tỉnh giới Phật tử tại gia và xuất gia phải nghiêm trì di huấn của Đức Phật để bảo tồn mạng mạch Phật pháp. Nhưng Thái Hạo chỉ là kẻ ngụy quân tử rắp tâm muốn học Phật để diệt Phật. Đã lộ nguyên hình là bọn tri thức vong bản, muốn xoá bỏ Phật giáo để phục vụ cho mưu đồ thôn tính dân tộc, độc tôn bành trướng của ngoại đạo.

Nhưng tối không thể thắng sáng. Do đó, những bài viết về Phật giáo của Thái Hạo trái lại càng vạch rõ chân tướng của y, trước chân lý bất diệt của Phật giáo. Đó là một ngòi bút đầy phiến diện và chứa đầy những hạt sạn tri thức nơi y.

Lý Diện Bích

Bài viết liên quan

Phản hồi