Tướng mạo thay đổi, thể chất tốt lên đều là thành quả của chân tu

Trước kia tâm của bạn là tâm luân hồi, tâm phàm phu, bây giờ thì tâm của bạn là tâm Phật, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, vậy thì tướng của bạn sao lại không thay đổi? Đương nhiên là phải thay đổi rồi, tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển…

Thân tâm là đại diện cho sự tu hành của chúng ta, bạn có tu thật hay không, tu đến mức nào, chỉ nhìn tướng của bạn, nhìn thể chất của bạn là biết ngay. Công phu của bạn hiện trên khuôn mặt bạn, thể hiện trong hành vi của bạn, bạn làm sao gạt người khác được?

Bạn nỗ lực tu tập, tướng bạn thay đổi, trong sinh hoạt hàng ngày thì phong thái của bạn cũng thay đổi, khác với trước kia. Bây giờ người ta hay nói thể chất thay đổi, đúng là thể chất của bạn có thay đổi, trước kia bạn có một số bệnh vặt, bây giờ hết rồi, trước kia tinh thần thường hay suy sụp, bây giờ thì tinh thần sung mãn, năng lượng tràn đầy.

310432187_116241924587544_5653513145588688784_n

Sự thay đổi đó không có gì lạ, người ta vẫn thường nói “Tướng tùy tâm chuyển”. Trước kia tâm của bạn là tâm luân hồi, tâm phàm phu, bây giờ thì tâm của bạn là tâm Phật, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, vậy thì tướng của bạn sao lại không thay đổi? Đương nhiên là phải thay đổi rồi, tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển, đó là trong Kinh Phật thường nói “Tất thảy pháp tự tâm tưởng sanh”.

Tâm của bạn bây giờ thanh tịnh, chân thành, từ bi và chánh niệm, không có tạp niệm, vậy nên toàn bộ thể chất của bạn đã có sự thay đổi lớn, như vậy là bạn có thể hóa độ chúng sanh.

Chúng sanh nhìn thấy bạn, bạn không cần phải nói nhiều, chúng sanh nhìn thấy bạn là đủ rồi. Thân tâm của bạn khỏe mạnh, tướng mạo đẹp, đều là do niệm Phật, đọc Kinh mà có. Cho nên, tu hành thật sự là tốt cho chính mình, chúng ta cần phải biết.

HT. Tịnh Không

Bài viết liên quan

Phản hồi