[Trực tiếp] Đồng Nai: Trang Nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đồng Nai: Trang Nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Ban TTTT PG Đồng Nai

Bài viết liên quan

Phản hồi