Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm Húy nhật Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh, viện chủ chùa Bồ Đề quận 4

PGĐS- Ngày 12/12/2022 (nhằm ngày 19 tháng 11 Nhâm Dần) tại chùa Bồ Đề (109/8A, phường 9 quận 4 TP.HCM), Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm Húy nhật Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh- nguyên Phó Ban Ni giới Trung ương, viện chủ chùa Bồ Đề.

Quang lâm chứng minh tham dự lễ Tưởng niệm có HT.Thích Thiện Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Quý  Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện trong thành phố; Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 4; Quý Ni trưởng Ni sư chư Tôn đức Ni trong Phân Ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM, quận 4; chư Tôn thiền đức Tăng Ni tông phong Chúc Thánh, cùng thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố.

  • Cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh, thế danh Nguyễn Thị Chơn
  • Pháp danh: Đồng Như; Pháp tự: Thông Tâm; Pháp Hiệu: Tịnh Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 43.

  • Viên tịch: 19 tháng 11 năm Đinh Dậu (2018)
  • Trụ thế: 92 năm. Hạ lạp: 68 năm.

Tại buổi lễ, môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn đức Ban Nghi lễ quang lâm Chánh điện tụng Kinh Di giáo, ôn lại lời vàng của Như Lai trước lúc nhập Niết Bàn, cũng là những huấn dụ sâu sắc cho Tăng đoàn tại nhân gian: ...hãy giữ tịnh giới đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh…

Sau thời tụng Kinh, Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh cố Ni trưởng và cúng Ngọ.

Sau đó, Ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng báo đáp Ân Sư của môn đồ Pháp quyến.

Tại lễ trai tăng, TT.Thích Minh Bảo, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 4, đã tuyên đọc Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh:

Cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh – Phó ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh Ni giới TP. HCM, Chứng minh Ni giới quận 4, Viện chủ chùa Bồ Đề, chùa Linh Bửu (Q.4, TP. HCM), chùa Hưng Hòa, chùa Hưng Quang, chùa Đông Lâm (tỉnh Long An) – Ni trưởng có thế danh là Nguyễn Thị Chơn, sinh năm 1927 tại Cần Đước, Long An. Năm 20 tuổi, duyên lành hội đủ Ni trưởng được HT.Thích Hành Trụ cho xuất gia tại chùa Tăng Già (nay là chùa Kim Liên) và ban Pháp danh Đồng Như, tự Thông Tâm, hiệu Tịnh Hạnh.

Năm 1950 Ni trưởng được nhập chúng tu tập tại Ni trường Diệu Đức (TP. Huế). Năm 1953, Ni trưởng được thọ Cụ túc và Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Ni viện Diệu Đức (Huế).

Năm 2009, Phân ban Ni giới Trung ương được thành lập, Ni trưởng được suy cử đảm nhiệm Phó trưởng ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới Trung ương cho đến ngày viên tịch.

Suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng là tấm gương sáng về giới đức viên minh cho chư Ni hậu học. Ni trưởng đã được mời làm Giới Sư nhiều Đại giới đàn trong và ngoài nước, đảm nhiệm Hòa thượng đàn đầu đàn Tỳ-kheo-Ni tại một số Đại giới đàn do BTS GHPGVN các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Long An, Cần Thơ, Cà Mau… tổ chức.

Gió lay cành trúc chẳng lưu thanh, những việc cần làm đã làm xong…Sau một thời gian bệnh duyên, Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30, ngày 5/1/2018 (nhằm ngày 19/11/Đinh Dậu) tại chùa Bồ Đề. Trụ thế: 92 năm. Hạ lạp: 68 năm.

Tiếp đến, thay mặt môn đồ Pháp quyến, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc đã dâng lời tưởng niệm Ân Sư:…Hôm nay đệ tử chúng con tưởng niệm ngày Thầy trở về cõi vô tung bất diệt nhưng những lời dạy của Thầy mãi mãi là kim chỉ nam cho đệ tử chúng con trong hành trình tu tập tự độ, lợi tha…

Đãi lao Ban Chứng minh, HT.Thích Hạnh Ngộ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 4 ban Đạo từ cho buổi lễ; Hòa thượng tán thán tinh thần tri ân báo ân của hàng môn đồ Pháp quyến cố Ni trưởng; đồng thời sách tấn Ni chúng nên noi theo tấm gương của Bổn Sư trong hành trình tu tập và hành đạo.

Sau khi toàn thể Pháp hội đạo tràng đồng trang nghiêm thắp nén tâm hương tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng, Ban Tổ chức đã dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành nghi thức thọ trai và mời quý thiện nam tín nữ Phật tử dùng cơm chay thanh đạm.

Phù Sa

Bài viết liên quan

Phản hồi