TPHCM: Lễ Khánh Thành Kim Bảo Tháp và An Vị Tượng Ngài Thánh Tăng SĪVALI tại Tổ Đình Bửu Long Q9.

PGĐS- Sáng ngày 09/10/2022, tại Khuôn viên Tổ đình Bửu Long, chư vị Trưởng lão cùng chư Tăng nội viện tụng Kinh an lành Khánh thành Bảo Tháp mạ vàng và An vị tượng Ngài Sīvali.


Tham gia buổi lễ có sự chứng minh của: Hòa thượng Thích Viên Minh- Thành viên HĐCM GHPGVN; Trụ trì Tổ đình Bửu Long; Hòa thượng Thích Hộ Pháp; Hòa thượng Thích Bửu Đức; cùng chư Tôn đức Tăng trong nội viện, quý cô Tu nữ, các đại thí chủ và thiện nam, tín nữ Phật tử trang nghiêm tham dự lễ.


Được biết Kim Bảo Tháp được gia công bằng thép mạ vàng lộng kiếng cường lực xung quang, Tháp được chia làm hai phần,

phần chính bên trong đặt kim thân Ngài ĐĐ. SIVALI bằng sáp đắp y casa, an tọa trên Bảo tòa mạ vàng,

phần phụ phía trước là bệ cao 200cm dùng nơi chư Tôn đức Tăng làm lễ. Tất cả Kim Bảo Tháp được an trí dưới bóng cây bồ đề rợm mát,

về hình tướng Ngài SIVALI thì có dạng đứng vác dù và quảy bát bộ hành và hình tướng ngồi tay phải đặt vào miệng bát, tay trái vịn vào thân bát. Cả hai hình tướng này mà tùy duyên được tôn trí ở hầu hết các Thiền viện, chùa trong Hệ phái Theravada Việt Nam.

SỰ TÍCH NGÀI ĐẠI ĐỨC SĪVALI
Ngài Đại-đức Sīvali là bậc Thánh Đại-thanh văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.


Tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali là cận-sự nam trong gia đình giàu có trong kinh-thành Haṃsavatī. Một hôm, cận-sự-nam đến chùa nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một vị Thánh đại thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.


Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali, thấy Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liền phát sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại Trưởng-lão ấy.


Cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y quý giá đến Đức-Phật Padumuttara cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị 1 bộ.


Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính bạch rằng:
– Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bố-thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Đức-Thế-Tôn. (Trích Tích Ngài Đại đức Sīvali – Tỳ khưu Hộ Pháp)

Quí Nguyễn

PV- PGĐS tại TPHCM.

Bài viết liên quan

Phản hồi