TPHCM: Khánh Vía Đức Phật A Di Đà

PGĐS- Tối ngày 10/12/2022, tại Chùa Hòa Khánh- 250 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh. Đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà.

Ý nghĩa niệm Phật Di Đà- Thượng tọa Thích Quảng Pháp cho biết “Theo lời đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy trong kinh A Di Đà, cách thế giới Ta-Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây rất xa, có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A Di Đà hiện đang Thuyết pháp Độ sanh.”

Đức Phật A Di Đà là một ngôi Giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.

Theo đó, hằng năm vào ngày 17/11 âm lịch, các tự viện Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam thường tổ chức lễ vía đức Phật ADi Đà,

Quí Nguyễn

PV- PGĐS tại TPHCM

Bài viết liên quan

Phản hồi