TPHCM: Buổi Tri Ân Thầy tại Lớp Anh Văn Phật Pháp khóa 15.

PGĐS- Sáng ngày 16/11/2022 Tăng Ni sinh tại lớp tiếng anh Phật Pháp khóa 15 tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam TPHCM đã thành kính diễn ra buổi Tri Ân Thầy – thắm đượm tình nghĩa Thầy Trò,

Trong không khí trang nghiêm đó, đại diện Tăng Ni sinh lớp anh văn Phật pháp, đã dâng lời tác bạch lên vị Thầy đáng kính, người Thầy trong thế gian chỉ khai sáng nguồn trí tuệ,

nhưng người Thầy trong môi trường Tu học thì ngoài việc khai sáng trí tuệ thì còn giảng dạy giáo lý thậm thâm Phật pháp hướng về Giác ngộ giải thoát.

Không khí buổi tri ân diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng dậm chất ân nghĩa thầy trò mãi khắc ghi.

Thượng tọa Thích Tâm Đức / Học viện Phật giáo Việt Nam

Bài viết liên quan

Phản hồi