Thừa Thiên Huế: Ban Kiến Đàn tổ chức kỳ thi khảo thí, tuyển giới tử Đại Giới Đàn Mật Hiển

PGĐS – Sáng nay, ngày 18/12/2022 (nhằm ngày 25/11 năm Nhân Dần), vào lúc 6 giờ 30 phút, tại Tổ Đình Báo Quốc (17 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Tp. Huế), Ban Kiến đàn đã tổ chức kỳ thi khảo thí, tuyển giới tử Đại Giới Đàn Mật Hiển.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chứng minh ĐGĐ Mật Hiển; Hoà Thượng Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh chủ Đàn ĐGĐ Mật Hiển; Hoà Thượng Thích Giác Đạo, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban pháp chế GHPGVN tỉnh TT. Huế; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh TT. Huế, Phó chánh Chủ đàn kiêm Chủ tịch Hội đồng khảo thí Đại Giới đàn Mật Hiển; cùng Chư Tôn Đức trong Ban Kiến đàn, Ban Khảo thí, Ban Giám thị cùng 256 giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới.

Đại Đức Thích Nhật Tuệ dẫn, chương trình tuyên bố lí do buổi lễ
Đại Đức Thích Pháp Tịnh, thư kí ban khảo thí đọc nội quy hiệu lệnh trống
Thượng toạ Thích Nguyên Thành đọc diễn văn khai mạc buổi khảo thí

Trước giờ khảo hạch, Hoà Thượng Thích Khế Chơn Chánh chủ Đàn Đại Giới Đàn Mật Hiển đã có lời khích lệ và khuyến tấn đến Tăng Ni giới tử an tâm, thêm động lực trước khi vào phòng thi. Đồng thời, mong rằng các giới tử tuân thủ nội quy do Hội đồng Khảo thí đã đề ra, tập trung làm bài đạt để đạt kết quả tốt.

Hoà Thượng Thích Khế Chơn ban Huấn Từ sách tấn Tăng ni giới tử

Đại Giới đàn Mật Hiển được tổ chức từ ngày 28-30/12/2022 (nhằm ngày 6-8/12 năm Nhâm Dần) tại tổ đình Từ Đàm. Ban Kiến đàn Đại giới đàn Mật Hiển đã nhận và xét duyệt 279 hồ sơ giới tử xuất gia cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Mật Hiển; trong đó: 46 Tỷ kheo, 10 Tỷ kheo Nam tông, 51 Tỷ kheo ni, 62 thức xoa ma na, 52 Sa di, 13 sa di Nam tông và 45 Sa di ni.

Trong Bích Nham Lục (Đại 48, 143, quyển Hạ) ghi rằng: “Tuyển Phật trường là tuyển những người tu hành, sau này có khả năng thành Phật, thành Tổ. Nếu tuyển người làm Phật, làm Tổ mà không có con mắt như thế thì dù một nghìn năm cũng không làm được việc gì”. Ý thức tầm quan trọng như thế, vậy nên việc khảo hạch giới tử phải cẩn trọng ngay từ khâu ‘sơ tuyển’, ngõ hầu chọn ra những Phật chủng Pháp khí thiền gia, làm Tăng đoàn hưng thịnh, giáo pháp xương minh. Đồng thời, phát hiện những nhân tố tích cực đóng góp cho Giáo hội và nước nhà sau này.

Một số hình ảnh trong buổi khảo thí:

   

 

                     

         

 

         

  

  
   

                    

Tường Chơn –  Gia Bảo

Bài viết liên quan

Phản hồi