TT-Huế: Đạo tràng Pháp Hoa huyện Phú Lộc cúng dường 44 tự viện trong huyện

PGĐS- Nhân mùa An cư Kiết Hạ Pl.2567- DL.2023, ngày 07/7/2023 , Đại đức Thích Thiền Như- Chánh thư ký Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh TT- Huế, Cố vấn Đạo tràng Pháp Hoa huyện Phú Lộc, đã hướng dẫn quý Phật tử đi thăm và cúng dường 44 chùa, tịnh thất, Niệm Phật đường (NPĐ)… trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do đa phần các chùa, tịnh thất, NPĐ…trên địa bàn huyện đa phần đều “nhất Tăng nhất tự” (mỗi chùa chỉ có 1 vị Tăng hoặc Ni chăm lo, phụng trì ngôi Tam bảo) do vậy, để giúp chư Tôn đức có thêm thuận duyên yên tâm tu tập trong ba tháng an cư, Đạo tràng Pháp Hoa huyện Phú Lộc, tổ chức chương trình đi thăm và cúng dường.

Tại các nơi đến, Đại đức Trưởng đoàn đều hướng dân quý Phật tử đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư Tôn đức trụ trì, và tác pháp cúng dường tứ sự, nguyện chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, Tòng lâm hưng thạnh, mưa hòa gió thuận, bá tánh bình an.

Chư Tôn đức trụ trì, quản tự.. cũng cảm niệm tấm lòng của Đại đức Thích Thiền Như cùng tri ân sự hộ trì Tam bảo của quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Trầm Hương

 

Bài viết liên quan

Phản hồi