Phóng sinh nhân dịp Khánh vía Bồ tát Quán Thế Âm

PGĐS – Sáng ngày 09/04/2023 nhằm ngày 19/02 nhuần năm Quý Mão, nhân dịp Khánh vía Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh, đạo tràng Chùa Nguyên Phước phát tâm phóng chư sanh loại, tái tạo nguồn nước trên sông Cát Lái, Tp Thủ Đức, đợt này quý Thiện hữu phát tâm hơn 100kg cá. Theo thông tin được chia sẻ, đạo tràng Phật tử sẽ phát tâm phóng sanh mỗi tháng một lần để nuôi dưỡng tâm Từ Bi cứu độ chúng sanh cũng như xây dựng môi trường sinh thái tự nhiên.


Thánh Thiện

Bài viết liên quan

Phản hồi