Ni giới góp phần thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

PGĐS – Sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ dựa vào Chư Tăng (Tăng sĩ) mà cả Chư Ni. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn coi trọng Ni giới – những người góp phần cùng Giáo Đoàn phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng tốt hơn.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự – Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: “Những nhiệm kỳ Đại hội gần đây, vai trò của Ban Ni giới luôn được đề cao. Ban được giao trách nhiệm cụ thể về sự nghiệp tu hành cũng như thúc đẩy các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng cải thiện và nâng cao.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội lần này, nhiệm vụ nào cũng được đánh giá là quan trọng và cần được ưu tiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng thứ nhất là làm sao các vấn đề thuộc công việc Tăng sự phải được giữ vững ổn định và phát triển. Cuộc sống và sự nghiệp tu hành của Tăng Ni phải giữ được kỷ cương cho tốt.

1

Thứ hai là công tác từ thiện xã hội phải ngày càng được phát huy, từ đó chung tay góp sức cùng Nhà nước làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thứ ba là vận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để hoằng dương Phật pháp, lan tỏa những điều tốt đẹp của Giáo hội trong xã hội, động viên Tăng Ni, Phật tử vừa học hành Giáo lý của đạo Phật vừa thực hiện lời dạy của Đức Phật tốt hơn; làm tốt công tác của Giáo hội và của xã hội.

Sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027, tôi mong Tăng Ni cả nước tiếp tục làm theo những điều Phật dạy, đó là: Làm nhiều điều lành, làm nhiều điều tốt hơn nữa; mang tinh thần nhập thế của Phật giáo vào cuộc sống. Đồng thời làm thế nào để từ người tu hành đến Phật tử, mọi người yêu mến đạo Phật tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật làm tốt cho việc đời, việc đạo hơn nữa”.

Đỗ Hoa

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi