Như thị

Ta viết những dòng thơ trên cát

Đời rong rêu theo gió thoảng hương thiền

Giữa muôn trùng sóng vỗ triền miên

Vẫn vọng bái Nam Nham cười tự tại.

Người lướt sóng qua sông không ướt dép

Bẻ cong lâu vụn vỡ mọi ưu phiền

Câu thoại đầu đàm dãi tổ sư

Chừ ném quách mặc hư không lộng gió

Giương phất tử, nhướng mày, chớp mắt

Hoặc cười vang xé nát cả càn khôn

Tiếng Di Đà thẳng đến Lạc Bang

Không mắt, mũi nói chi mày mặt thật.

Đã trót hẹn bến Hoa Đình độ nhật

Giật cây chèo dựng đứng chờ ai

Hội Linh Sơn ngày ấy chưa phai

Pháp như thế! Ngàn sau vẫn thế!

Thích Như Dũng

Bài viết liên quan

Phản hồi