Nguyện lớn và tâm lành

PGĐS – Nếu chúng ta đánh mất Tâm Hồn là đánh mất tất cả con người. Vì Tâm Hồn là động cơ chủ yếu phát sinh ra ngôn ngữ và hành vi. Nó là đấng sáng tạo nên trời đất vạn vật, thánh nhân và phàm phu, người có đạo đức và kẻ gian tà, súc sinh và ma quỹ. Nó sáng tạo ra mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng, nó sáng tạo ra các thứ triết lý, các khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, chính trị xã hội và tạo ra tất cả. Tại sao vậy ? bởi vì tất cả vạn hữu vô tận giới đều phản ảnh từ những khái niệm của ý thức sáng tạo.

Tâm Hồn con người thay đổi theo không gian và thời gian. Do đó, lý trí , tình cảm, nhận thức các sinh hoạt của nhân loại tùy các nguyên nhân, những điều kiện thuận hoặc nghịch, căng hay dùn, ít hay nhiều mà nó biến đổi chậm rãi hoặc nhanh chóng. Vì thế, người có thể bỏ tà về chánh, có thể bỏ ác về thiện, có thể bỏ phàm phu mà trở về siêu việt. Đó là Tâm biến dịch, Tâm không thực? Tại sao gọi là Tâm không thực ? Bởi vì nó thay đổi không ngừng vậy. Nhưng xưa nay vẫn không sai khác, không một không hai, không nhiều không ít, không ra không vào, không căng không dùn, không đến không đi, không trên không dưới, không thêm không bớt. Vì thế, khi hoàn cảnh chưa thuận thì nó thu nhỏ lại, mắt người khó thấy, tai người khó nghe, nhưng khi điều kiện tốt đã đến thì nó bung ra bao trùm vô tận giới. Vì vậy, không gian và thời gian cũng nó và nó cũng chính là thời gian và không gian vậy.
Tuy nhiên vì lòng hẹp hoài, tính ích kỷ, tâm cố chấp mà sinh ra nhiều tham lam, giận hờn, oán ghét, hận thù, tự cao, tự đại, ghen tương, ganh tỵ, đố kỵ v.v mà nó có và có tất cả theo phẩm tính. Vì vậy nhân loại rơi vào khổ đau, hoặc rơi xuống những vùng tăm tối mịt mờ của tâm thức hiện tại rồi có thể kéo dài đến tương lai gần hoặc xa trong những kiếp tới.

Vì thế, lòng dạ đen tối là đầu mối của mọi sự rắc rối trong cuộc đời và khó thấy được. Vì Tâm Hồn bị u mê ám chướng phủ lấp ánh sáng trí tuệ, nên không rắc rối cũng trở thành rắc rối, chuyện rối rắm trở thành chuyện phiền não to lớn. Trái lại, người biết mở rộng lòng, biết khai trí lớn, biết cởi mở, ít tham dục, ít ghim gút, ít sân hận, không ích kỷ v.v. thì việc nghịch trở thành thuận, các cuộc xung đột dữ dội biến thành không và trở nên yên bình, mọi khổ não cũng sẽ biến mất và còn lại niềm an lành, hạnh phúc
Vì vậy, một phương pháp rất hữu hiệu có thể xóa sạch các hình ảnh, các hạt giống xấu, các mầm tội lỗi một cách tận gốc rễ là chúng ta hãy THÀNH TÂM SÁM HỐI , quyết tâm hối cãi lỗi xưa và sẽ không tái phạm. Đây là một kỹ thuật tốt nhất làm cho con người trở nên trong sáng, thanh lương , mát mẽ và được an vui, hạnh phúc trong cuộc đời và như thế chắc chắn ta có cơ hội sẽ được bước thênh thang trên quang lộ an bình vĩnh cửu.

Xin tất cả chúng ta hãy NGUYỆN LỚN VÀ TÂM LÀNH để mong đạt đến ĐẠO GIẢI THOÁT.

Tâm Hòa

Bài viết liên quan

Phản hồi