Nghệ An: Chùa Đức Hậu tổ chức lễ hoa đăng kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà

Tối 10/12/ 2022 (nhằm tối 17/11/Nhâm Dần) tại chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Đại Đức Thích  Định Tuệ  trụ trì chùa Đức  Hậu kiêm trưởng ban tổ chức  Lễ Hoa đăng Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà.
Tham dự cho đêm lễ hoa Đăng có Chư Tôn Đức Tăng  trong và ngoài tỉnh  Và sự hiện diện rất mực thành kính, trang nghiêm của toàn thể quý Phật Tử trong Đạo Tràng Hương Sen cùng  các em trong gia đình vườn Tuệ, và các tín đồ Phật Tử gần xa cùng về tham dự.
Đúng 19h00, toàn thể Đạo tràng thành kính cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng quang lâm lễ đài chứng minh cho đêm lễ.
    Sau giây phút niêm hương, bạch Phật, trong không khí thiêng liêng và trầm mặc, Chư Tôn Đức Tăng đã tiếp nhận ngọn lửa thiêng từ Phật đài, truyền trao tới hàng Phật tử,
Ánh sáng thiêng liêng ấy là ánh sáng trí tuệ của chư Phật soi vào đời tăm tối, là ánh sáng của sự cảm thương những nỗi khổ niềm đau, là ánh sáng chân lý đưa chúng sanh về bờ bến giác.
Trong niềm tịnh lạc đó,Đ Đ Thích Định Tuệ đã tuyên đọc 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhắc lại hạnh nguyện cao cả của Đấng Cha Lành cõi Tây Phương. Ngài là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh cao đẹp, hiện thân của  lòng từ bi vô bờ bến, và là chỗ dựa vững chắc cho niềm an lạc của chúng sanh. Những hạnh nguyện cứu thế độ đời ấy của Ngài siêu việt mười phương
      Lễ hội hoa đăng mừng kỷ niệm ngày vía đức Từ Phụ A Di Đà tại chùa Đức Hậu đêm nay đã khép lại nhưng dư âm về suốt tuần lễ tu tập ở đây luôn in đậm trong lòng của mỗi chúng con. Nó chính là động lực giúp chúng con tinh tấn tu tập, là nấc thang để chúng con đến với Phật pháp và mãi mãi chúng con không thể nào quên..
Sau đây là một số hình ảnh đẹp được ghi lại:
PGĐS – Tối 10/12/ 2022 (nhằm tối 17/11/Nhâm Dần) tại chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An, Đại Đức Thích  Định Tuệ Trụ trì chùa Đức  Hậu kiêm Trưởng ban tổ chức Lễ Hoa đăng Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà.
Tham dự đêm hoa Đăng có Chư Tôn Đức Tăng  trong và ngoài tỉnh cùng sự hiện diện rất mực thành kính, trang nghiêm của toàn thể quý Phật Tử trong Đạo Tràng Hương Sen cùng  các em trong gia đình vườn Tuệ, và các tín đồ Phật Tử gần xa cùng về tham dự.
Đúng 19h00, toàn thể Đạo tràng thành kính cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng quang lâm lễ đài chứng minh cho đêm lễ.
Sau giây phút niêm hương, bạch Phật, trong không khí thiêng liêng và trầm mặc, Chư Tôn Đức Tăng đã tiếp nhận ngọn lửa thiêng từ Phật đài, truyền trao tới hàng Phật tử.
Ánh sáng thiêng liêng ấy là ánh sáng trí tuệ của chư Phật soi vào đời tăm tối, là ánh sáng của sự cảm thương những nỗi khổ niềm đau, là ánh sáng chân lý đưa chúng sanh về bờ bến giác.
Trong niềm tịnh lạc đó, ĐĐ Thích Định Tuệ đã tuyên đọc 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhắc lại hạnh nguyện cao cả của Đấng Cha Lành cõi Tây Phương. Ngài là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh cao đẹp, hiện thân của  lòng từ bi vô bờ bến, và là chỗ dựa vững chắc cho niềm an lạc của chúng sanh. Những hạnh nguyện cứu thế độ đời ấy của Ngài siêu việt mười phương.
      Lễ hội hoa đăng mừng kỷ niệm ngày vía đức Từ Phụ A Di Đà tại chùa Đức Hậu đêm nay đã khép lại nhưng dư âm về suốt tuần lễ tu tập ở đây luôn in đậm trong lòng của mỗi chúng con. Nó chính là động lực giúp chúng con tinh tấn tu tập, là nấc thang để chúng con đến với Phật pháp và mãi mãi chúng con không thể nào quên..
Sau đây là một số hình ảnh đẹp được ghi lại:
Tâm Tuệ Sakya

Bài viết liên quan

Phản hồi