Lễ Tốt nghiệp lớp Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X và Hội nghị chuyên đề ngành Hoằng pháp

PGĐS- Ngày 29/3/2023 Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã ban hành thông báo số: 08/TB.BHPTW đến chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp Lớp Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X và Hội nghị chuyên đề ngành Hoằng pháp như sau:

  1. Thời gian – Địa điểm

     Ngày 06/04/2023 (nhằm ngày 16/2 nhuận năm Quý Mão)

  • 15h00: Vân tập tại Tu viện Khánh An, số 1055/3D đường Võ Thị Thừa, phường An Phú, Quận 12, TP. HCM
  • 19h00: Tham dự thiền trà tại Tu viện Khánh An.

     Ngày 07/04/2023 (nhằm ngày 17/2 nhuận năm Quý Mão)

  • 08h00 – 11h00: Lễ Tốt nghiệp khoá X, Cao – Trung cấp Giảng sư, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, HCM)
  • 13h00 – 16h00: Hội nghị chuyên đề ngành Hoằng pháp tại Thiền viện Quảng Đức (có chương trình riêng)
  1. Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương khu vực phía Nam, Ban điều hành và Tăng Ni giảng sinh các khoá đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư tại khu vực phía Nam
  2. Nội dung: Lễ Tốt nghiệp khoá X, Cao – Trung cấp Giảng sư và Hội nghị chuyên đề ngành Hoằng pháp

Nay, Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Thông báo đến chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương khu vực phía Nam được liễu tri.

Vì sự thành công tốt đẹp của buổi Lễ tốt nghiệp và Hội nghị chuyên đề, công tác Phật sự chung của Giáo hội, đề nghị chư Tôn đức hoan hỷ thực hiện tốt tinh thần Thông báo này. Thông báo này thay cho Thư mời.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Nguồn: Chùa Hòa Khánh- Thích Quảng Pháp

Bài viết liên quan

Phản hồi