Lâm Đồng: Phật giáo huyện Đạ Tẻh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong “Tuần lễ văn hóa Phật giáo” chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023

Thực hiện: Vạn Tịnh – Diệu Đan

Bài viết liên quan

Phản hồi