BTS GHPG huyện Hóc Môn: Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật

Trong nhiều năm qua, trên tinh thần “Tốt đời – Đẹp đạo”, “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (BTS GHPG) Việt Nam huyện Hóc Môn luôn làm tốt công tác Phật sự. Song song đó, BTS GHPG Việt Nam huyện đã vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động. Công tác từ thiện xã hội luôn được BTS quan tâm, hàng năm BTS GHPG Việt Nam huyện đã thực hiện và vận động các Cơ sở Tự viện cùng tăng ni và phật tử chung tay đóng góp tiền, vật phẩm cho các hoạt động từ thiện.

Bài viết liên quan

Phản hồi