Khánh Hoà: Lễ phụng tống kim quan Hoà thượng Thích Thiện Hạnh nhập bảo tháp tại chùa Phổ Hoá

PGĐS – Sáng ngày 29-11 (17-10-Quý Mão), tại chùa Phổ Hoá, thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hoà thượng Thích Thiện Hạnh nhập bảo tháp.

Kim quan cố Hoà thượng Thích Thiện Hạnh

Quang lâm chứng minh và hộ niệm có chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hoà; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh, thiện nam tín nữ đồng tham dự.

Chư tôn đức chứng minh lễ phụng tống kim quan cố Hoà thượng Thích Thiện Hạnh

Toàn thể đạo tràng thành kính dâng hương cầu nguyện Giác linh cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc.

Tại lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng toạ Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hoà đã tán dương công hạnh lúc sinh thời của Hoà thượng, trong trách vụ Nghi lễ Phật giáo, ngài đã hướng dẫn dạy dỗ cho nhiều lớp Tăng Ni hậu học về khoa nghi, hành đàn, …

Thượng toạ Thích Nhuận Đức-Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hoà

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng toạ Thích Đạo Quang dâng lời cảm tạ lên chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các giới đã nhất tâm cầu nguyện và tổ chức tang lễ thành tựu chu viên.

Thượng toạ sám chủ Thích Quảng Hậu cùng Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức lễ Phát hành. Hoà thượng Thích Nhựt Thông chứng minh tuyên pháp ngữ và phất trần kim quan.

Thượng toạ sám chủ Thích Quảng Hậu

Hoà thượng Thích Nhựt Thông

Sau đó, trong tiếng niệm Phật trầm hùng của tứ chúng, kim quan Hoà thượng được cung thỉnh an trí tại tháp Minh Giác trong khuôn viên chùa Phổ Hoá.

Kính giới thiệu một sô hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Quảng Ấn-BTV PGĐS tại Khánh Hoà (Ảnh: Thích Tâm Đức, Quảng Ấn)

 

Bài viết liên quan

Phản hồi