Khánh Hoà: Lễ nhập kim quan Hoà thượng Thích Thiện Hạnh

 

PGĐS – Sáng nay, ngày 27-11 (15-10-Quý Mão), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hoà, đã trang nghiêm tổ chức lễ nhập kim quan Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hoá, thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Do niên cao, lạp trưởng, Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 26-11 (14-10-Quý Mão).

Di ảnh Hoà thượng Thích Thiện Hạnh

Hoà thượng Thích Nhựt Thông, viện chủ chùa Long Hải, sám chủ tang lễ; Thượng toạ Thích Quảng Hậu cùng chư tôn đức ban kinh sư đã cử hành nghi thức nhập kim quan. Hoà thượng sám chủ tuyên pháp ngữ, các vị pháp tử của Hoà thượng thành tâm cung thỉnh thân tứ đại của Hoà thượng từ thiền phòng đến lễ đường, cử hành nghi thức nhập kim quan trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng cùng tiếng niệm Phật của đại chúng.

Cung thỉnh nhục thân cố Hoà thượng đến lễ đường

Chư tôn đức Ni nhất tâm cầu nguyện

Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Hoà thượng chứng minh, Thượng toạ chủ sám và ban kinh sư quang lâm chánh điện, niêm hương bạch Phật, khai kinh cử hành lễ thỉnh Giác linh an vị và thọ tang.

Được biết, lễ viếng bắt đầu 14 giờ ngày 27-11 (15-10-Quý Mão). Lễ phát hành cung tống kim quan nhập bảo tháp lúc 8 giờ 30 ngày 29-11 (17-10-Quý Mão).

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Quảng Ấn-BTV PGĐS tại Khánh Hoà

Bài viết liên quan

Phản hồi