Kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Thông tin Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết, hôm nay 15-12, Hòa thượng Viện trưởng đã ký công bố kết quả tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024).
Theo đó, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 1
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 2
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 3
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V (2022-2024) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 4

Bài viết liên quan

Phản hồi