Hội nghị chuyên đề Ni giới của Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị

PGĐS – Chiều ngày 06/3/2023,  tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử,  huyện Triệu Phong),   Ban Tăng sự tỉnh kết hợp cùng Phân ban Ni giới tỉnh (PBNG) tổ chức Hội nghị Tăng sự chuyên đề Ni giới năm 2023.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Hội nghị có HT. Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tăng sự; HT. Thích Chánh Huyền; HT. Thích Hải Tạng đồng Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đạo Không, Phó trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban Tăng sự; ĐĐ. Thích Nguyên Độ, UVTT BTS, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN; NT. Thích Nữ Thông Mẫn, UVTT BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Nguyệt Liên, UVTT BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni trong toàn tỉnh về tham dự.

Trong lời phát biểu khai mạc hội nghị HT. Thích Thiện Tấn đã nhắc nhở chư Ni rằng hạnh nguyện của người xuất gia nghiêm trì giới luật, tự cứu lấy mình, đền đáp tứ ân, là điểm tựa tinh thần cho đồng bào Phật tử những lúc khó khăn trong cuộc sống.

HT. Thích Thiện Tấn,Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Tăng sự phát biểu khai mạc

Tiếp đến, Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn đã niệm ân chư Tôn đức Tăng quang lâm chứng minh và chỉ đạo cho Hội nghị Tăng sự chuyên đề Ni giới; đồng thời trình bày một số thành quả và những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong công tác hoạt động Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cần được hỗ trợ tháo gỡ.

Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn, Trưởng PBNG PG tỉnh phát biểu

Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó trưởng Ban Tăng Sự Phật giáo tỉnh, đã triển khai nội dung những điều mới chỉnh sửa trong Hiến chương Giáo hội, nội dung Quy chế hoạt động của Ban Trị sự tỉnh,  huyện,  thị và thành phố.

Hòa thượng Thích Hải Tạng, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, đã có lời sách tấn chư Ni, mỗi vị đi trụ trì thừa hành Phật sự phải được Bổn sư chấp thuận và bảo lãnh, phải nương theo giới luật mà tu tập, hành xử, lấy đức kham nhẫn để nhiếp chúng,  có như vậy mới xứng đáng là người lãnh sứ mạng hoằng dương chánh pháp,  phổ độ quần sanh.

Hòa thượng Thích Hải Tạng,  Chứng minh BTS PG tỉnh, phát biểu

Sau khi lắng nghe báo cáo của đại diện PBNG và ý kiến của chư Ni tham dự hội nghị, HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có lời đạo từ: Đức Phật đã dạy có 2 hạng người đáng kính trọng: một là người có đức hạnh cao thượng,  hai là người có lỗi biết sám hối sửa đổi, biết lắng nghe. Mong rằng chư Ni Phật giáo tỉnh nhà nương theo lời dạy ấy để hoàn thiện bản thân, giúp Tăng đoàn phát triển bền vững, là tấm gương cho đồng bào Phật tử noi theo.

Thông Chánh – Trung Thanh

Bài viết liên quan

Phản hồi