Hãy nuôi dưỡng cái tâm thuần thiện của chính mình

Không nên nói lỗi lầm của người khác, chúng ta không thể nói, không thể đem nó để vào ở trong tâm. Hay nói cách khác, lỗi lầm của người nào ở trong tâm của chúng ta cũng không lưu lại dấu vết, con người này thành công, con người này là người đại thiện.

Phần tử trong cái đoàn thể này có xấu hơn là việc của họ, nhân quả của mỗi người mỗi người tự gánh lấy, ta tuyệt đối không nói một câu, không có quan hệ gì với ta, ta không tạo cái nghiệp này.

Chúng ta phải tin theo giáo huấn này của Phật. Tại vì sao người khác tạo bất thiện, ta muốn đem cái bất thiện này của họ để vào ở trong tâm của chúng ta, đem cái tâm của mình biến thành bất thiện? Cái tổn thất này quá lớn.

01

Phật ở trong Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh vừa mở đầu liền dạy bảo chúng ta: “Không để một chút gì bất thiện xen tạp”, câu nói này của Phật rất quan trọng, phải dưỡng cái tâm thuần thiện của chính mình. Không nên nói lỗi lầm của người khác, chúng ta không thể nói, không thể đem nó để vào ở trong tâm. Hay nói cách khác, lỗi lầm của người nào ở trong tâm của chúng ta cũng không lưu lại dấu vết, con người này thành công, con người này là người đại thiện.

Tại vì sao đem lỗi lầm của người khác đem để vào ở trong tâm của mình vậy? Làm cho tâm của chính mình hư đi rồi! Tâm của chính mình cũng giống như cái kho chứa rất thanh tịnh, bạn đem đựng rát rưởi của người ta, bạn nói xem có oan uổng hay không?

Đem những người thế gian không liên quan, họ tạo ra những tội lỗi phải quấy, bạn đều để vào trong cái kho chứa thanh tịnh của chính mình, tâm thanh tịnh của chính mình liền biến thành cái thùng rác rồi! Tại vì sao họ có thể làm như vậy? Họ rất là đáng thương, vì sao đáng thương vậy? Vì họ không được nhận qua giáo dục, không có người dạy họ.

HT. Tịnh Không

Bài viết liên quan

Phản hồi