Giữ giới như giữ rễ cho cây

PGĐS – Khi tu tập giữ giới tinh nghiêm sẽ gia cố thêm cho phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn vững chắc sẽ giúp cho giới hạnh thêm viên mãn.

Bài viết liên quan

Phản hồi