Đồng Tháp: Khai đạo cho 187 giới tử tại Đại Giới đàn Trí Tịnh

PGĐS – Sáng ngày 5-4, sau buổi lễ khai mạc Đại giới Đàn Trí Tịnh PL.2566 – DL. 2023, Hòa Thượng Thích Minh Thông – Ủy viên Thường Trực Hội đồng Chứng minh Trung Ương, Tuyên luật sư đã có một bài thuyết giảng Giới luật cho các giới tử Tăng Ni tại Đại giới trường chùa Phước Hưng, Phường 1, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hòa thượng Tuyên luật sư đã nhắc lại cho tân Tỳ kheo, Sa di các điều thiết yếu về việc giữ gìn Giới luật như: Khai, giá, trì, phạm và cách thức làm pháp Yết ma khi thực hành các công việc Phật sự. Đặc biệt Hòa thượng nhắc cho tân Tỳ kheo, Sa di các pháp cần phải làm trong đời sống phạm hạnh như: Thế nào là giới luật, thế nào là Đại giới trường và Tiểu giới trường, … Ngài cũng dành thời gian để trả lời những thắc mắc của tân Tỳ kheo, Sa di xung quanh việc thực hành Giới luật Đức Phật chế định.

Hành trì giới luật không có nghĩa chỉ khép chặt trong 250 giới hoặc 348 giới, vì có những điều giới không thể thực hiện trong hiện thực ngày nay, hoặc những điều tuy Phật không chế ra giới điều cụ thể, những có thế ảnh hưởng đến sự tu tập bản thân và sự vững mạnh của tăng đoàn thì phải nên cấm.

Liên quan đến vấn đề dư luận hiện nay về việc việc nên giữ hay không giữ Bát kỉnh pháp đối với Tỳ-kheo-ni, Hòa thượng khẳng định sau khi nghiên cứu nhiều bộ luật “Tỳ-kheo-ni đắc giới, đắc bản thể Tỳ-kheo-ni là do Bát kỉnh pháp”, vậy nên nếu bỏ Bát kỉnh pháp thì chỉ có Pháp tánh chứ không đắc được pháp tướng Tỳ-kheo-ni.

Đây là những Giới học của một vị trụ trì cần hiểu rõ. Một vị trụ trì muốn thành tựu được đạo quả thì rất cần chú trọng tăng trưởng giới luật, ứng dụng giới luật một cách diệu dụng để trưởng dưỡng đạo tâm, được rồi thì mới trang nghiêm Giáo hội, hóa độ chúng sanh.

* Trước đó, Đại Đức Thích Thiện Phước, Đệ thất tôn chứng Sư kiêm đệ nhất Điển lễ giới đàn Trí Tịnh năm 2023, giáo giới hành nghi và đã hướng dẫn giới tử oai nghi khi đăng đàn thọ giới theo truyền thống, để trước khi đăng đàn thọ nhận giới pháp từ Hội đồng Thập Sư.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

  

CTV

Bài viết liên quan

Phản hồi