Đồng Nai: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ An Diệu (1937-2023)

PGĐS- Sáng ngày 10/12/2023 (28 tháng Mười năm Quý Mão) Ban Tổ chức và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ An Diệu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, trụ trì chùa Long Giao (thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

 

Cố Ni trưởng Thích Nữ An Diệu, thế danh Thạch Thị Ngân, dòng Thiên Thai giáo quán tông đời 49 Pháp danh Chiếu Chiếu Huyền, tự: An Diệu, hiệu Ngộ Đạo.

-Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Cẩm Mỹ

-Nguyên Phó Ban Đại diện kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo huyện,

– Trụ trì chùa Long Giao (thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)

  • Viên tịch: 09/12/2023 (27 tháng Mười năm Quý Mão)
  • Trụ thế: 87 năm. Hạ lạp: 43 năm

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có HT. Thích Huệ Tâm – Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Tịnh Nhơn – Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ; TT. Thích Minh Thanh, TT. Thích Nguyên Thiết – Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo huyện; ĐĐ. Thích Nhuận Hành – Uỷ viên Ban Trị sự tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đồng bào Phật tử địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức và môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh TT.Thích Pháp Đăng, trụ trì chùa Viên Quang, Sám chủ pháp sự, cùng chư Tôn đức quang lâm giác linh đường cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng.

Sau đó, chư Tôn đức đã đến phương trượng sái tịnh nhục thân cố Ni trưởng. Trong tiếng bát nhã trầm hùng hòa cùng tiếng niệm Phật của đại chúng, môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân đến Giác linh đường nhập kim quan, hàng môn đồ pháp quyến thọ tang báo đáp Ân sư.

Kim quan được tôn trí tại chùa Long Giao (Quốc lộ 56, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 7 giờ ngày 14/12/2023. Sau đó phụng tống kim quan đến Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên – Sala Garden (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Minh Nguyên

Bài viết liên quan

Phản hồi