Đoàn Phân Ban Ni giới Trung ương thăm chư Ni hành giả an cư tại 5 tỉnh miền Đông.

PGĐS – Sáng ngày 22/6/2022 (nhằm ngày 24 tháng 5 năm Nhâm Dần), phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ) GHPGVN do Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương làm Trưởng đoàn, Ni trưởng Thích Nữ Như Như và Ni trưởng Thích Nữ Như Cương làm phó đoàn, bắt đầu khởi hành chuyến công tác ba ngày, đi thăm và cúng dường các trường Hạ Ni giới miền Đông nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022.
Ngày đầu tiên, phái đoàn đến thăm hành giả an cư tại các trường Hạ Ni: viện Thiện Hòa, chùa Tuệ Giác, chùa Phổ Chiếu, chùa Huệ Chiếu, Thiền viện Minh Đức và Ngọc Sơn Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn đến thăm và cúng dường các trường hạ Ni gồm: Trường Trung Cấp Phật Học Đồng Nai, Thiền viện Viên Chiếu, chùa Long Vân.
Đón tiếp phái đoàn gồm có quý Ni trưởng, Ni sư, chư hành giả Ni đang tu học tại các tịnh nghiệp đạo tràng an cư tập trung. Tại buổi đón đoàn, toàn thể chư vị hành giả đồng cung kính lắng nghe bức tâm thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng PBNG TƯ gởi chư Ni hành giả an cư, với lòi nhắn nhủ, Chư vị hành giả chớ quên: “Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật”. Ni trưởng Trưởng phân ban còn nhắn nhủ: “Chư vị hành giả Ni trẻ cần phát tâm dõng mãnh, chuyên tâm công phu, bái sám, thiền tập, lập công bồi đức nhiều hơn nữa để tăng trưởng phúc lành an lạc cho hôm nay và mai sau.”
Thay mặt PBNG TƯ, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương có lời sách tấn đại chúng nên tận dụng thời gian ba tháng an cư để tinh chuyên tu học, ôn lại kinh luật luận, trau dồi Giới – Định – Tuệ là nền tảng căn bản cho người xuất gia hướng đến giác ngộ giải thoát.
Ngày 23 và 24/6, đoàn tiếp tục thăm và cúng dường các trường hạ Ni tại 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'KÍNH MỪNG ĐẠI'
Có thể là hình ảnh về 3 người
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 6 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ PHÚ MỸ TRƯỜNG HẠ THIỀN VIỆN MINH ĐỨC- TỊNH XÁ NGỌC SƠN DINH Thành Kinh Cung Đón CHƯ TÃN RÚCGIÁO PHẨMP GIỚI TRUNG ƯƠNG GHPGVN gày 22 to 6 năm 2022 NI TRƯỞNG ស ỚI'
Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Tin, ảnh: Ban TT – PBNG TƯ
Nguồn: Quan Âm Tu Viện TPHCM

Bài viết liên quan

Phản hồi