Bình Dương: Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm trường hạ các tỉnh miền Đông

PGĐS – Sáng ngày 27/7/2023, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN đã đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại chùa Tây Thiên (Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn- Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới Tp.HCM làm trưởng đoàn; cùng Ni trưởng Thích nữ Như Huệ; Ni trưởng Thích nữ Như Trí; đồng Phó đoàn; Ni sư Thích nữ Lệ Thuận; Thư ký đoàn; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt ( Thánh Tâm ); Ni sư Thích nữ Như Hiền; Ni sư Tâm Hạnh; Ni sư Thích nữ Huệ Liên; Sư cô Thích nữ Như Tâm; Sư cô Thích nữ Diệu Hằng; Sư cô Thích nữ Viên Phước- đồng thành viên, cùng chư Tôn đức Ni ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương; chư Tôn đức Ni trụ trì một số tự viện tại TP.HCM và các Phật tử đồng tháp tùng.

Đoàn đến chùa Tây Thiên, tiếp đoàn có Ni trưởng Thích nữ Như Pháp- Phó ban Trị sự, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ Tây Thiên; Ni sư Thích nữ Diệu Thường- Phó Thiền chủ; Ni sư Thích nữ Từ Thảo- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Ni trong Ban Chức sự và hành giả an cư tại chùa Tây Thiên tiếp đón.

Tại buổi thăm, Ni chúng hạ trường cung kính lắng nghe nội dung bức tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN gửi đến chư Ni hành giả an cư kiết hạ PL. 2567 DL.2023 trên toàn quốc.

Bức tâm thư có đoạn: “Chúng tôi – các Trưởng lão Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương tuổi cũng cao, sức đã yếu nhưng với lòng tôn kính truyền thống An cư kiết hạ vô cùng cao quý từ ngàn xưa, lại thương tưởng đến chư Ni đang tu tập trong các hạ trường nên quý Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã cử các phái đoàn thân lâm đi đến các trú xứ hạ trường tập trung sách tấn chư hành giả an cư ở khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến những người con gái của Đức Phật lời thăm hỏi ân cần, chúc các vị ít bệnh, ít lão, thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tấn…”. Ni trưởng cũng không quên nhắc chư hành giả chớ quên “Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật”.

Chư tôn đức trong đoàn cũng được nghe báo cáo sơ lược tình hình tu học tại hạ trường chùa Tây Thiên, với 246 hành giả Ni tỉnh Bình Dương. Thời khóa tu tập trong một ngày đêm gồm có 6 thời, bắt đầu từ 3h30 và kết thúc vào lúc 21h. Vào mỗi buổi sáng chư Ni đều lên lớp học kinh, luật, luận (5 buổi trong tuần) và 1 buổi sinh hoạt ngoại điển do đại diện các, ngành tỉnh Bình Dương: Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo tỉnh phụ trách.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cũng có lời sách tấn đến chư hành giả, hãy tận dụng thời gian an cư mà tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa để đạt được lợi ích cho tự thân và góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Dịp này, đại diện Phật tử trong đoàn cũng dâng tác bạch cúng dường đến chư hành giả an cư.

Đại diện Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương và Ban Chức sự trường hạ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như- Thiền chủ hạ trường chân thành tri ân gửi đến chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương và chúc nguyện cho các Phật tử trong đoàn.

Chư Ni trưởng cùng toàn thể hội chúng đồng chắp tay cầu nguyện cho Phật pháp xương minh, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, muôn dân an lạc.

Đây là dịp mà Ni giới cả nước hạnh phúc biết bao, khi được lắng nghe những lời tâm huyết từ các bậc Trưởng thượng. Nhìn thấy những hình ảnh, những bước chân của quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư vân du khắp miền đất nước đến thăm từng hành giả an cư cấm túc trên mọi miền đất nước. Hình ảnh mà 3000 năm về trước, bóng dáng của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di để lại cho thế hệ Ni chúng mãi mãi ngàn sau. Chư Ni An cư tại các trường hạ xin y giáo phụng hành và nguyện tu tập tinh tấn hơn nữa, không phụ hoài bảo của các bậc Ni Lưu Trưởng Thượng trong Giáo Hội.

Được biết, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư thăm Trường hạ các tỉnh miền Đông: chùa Tây Thiên ( tỉnh Bình Dương ) chùa Quang Minh ( tỉnh Bình Phước ) chùa Pháp Huệ ( tỉnh Tây Ninh ).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi