Đêm Thành Đạo

 Hào quang tỏa sáng miền hư ảo

Diệu Huệ lần theo mỗi bước chân

Muôn hướng về trong đường

Tuệ Giác Khổ đau nhân loại vết thương lành

Bể khổ sông mê sạch ái trần

Nhiệm mầu ánh đạo tỏa quần sanh

Hằng bao đêm tối bây giờ sáng

Trí tuệ từ bi Hiện pháp thân

Phật Đạo niềm tin vững thủy chung

Khổ đau trần thế nói khôn cùng

Lòng thành kính ngưỡng đêm thành đạo

Rạng rỡ khu rừng , một bến sông

 

Trần Toản

Bài viết liên quan

Phản hồi