Đạo Phật đã giúp tôi những gì?

Tôi cảm ơn đạo Phật đã cho tôi sống trong một môi trường tĩnh lặng.

Tôi cảm ơn đạo Phật.

Tôi cảm ơn đạo Phật.

1. Giúp tôi tìm được lẽ sống: Biết tại sao ta sinh ra, ta đến đây để làm gì? (12 nhân duyên)

2. Giúp tôi thêm khát vọng: Mỗi ngày qua đi, ta khát khao có thêm trí tuệ, giúp ta sống tích cực và sống hướng thượng (Trí tuệ là sự nghiệp)

3. Giúp tôi không sợ nghịch cảnh: Nghịch cảnh là chất liệu cho người tu (Đường Tăng đi lấy kinh)

4. Giúp tôi cân bằng cuộc sống: Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu đủ (Thiểu dục tri túc)

5. Giúp tôi dám cho đi: Cho đi chính là sự gửi gắm vào ngân hàng Phước đức (Nhân Quả)

6. Giúp tôi an lạc: Sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến (Vô thường)

7. Giúp tôi biết thông cảm, vị tha: Mỗi người một hoàn cảnh, hãy yêu thương, chia sẻ với nhau (tiêu trừ Bản ngã)

8. Giúp tôi khoẻ mạnh: Ăn uống điều độ, gần lành, lánh ác (Tướng tự tâm sanh)

9. Giúp gia đình hạnh phúc: Cha mẹ là Phật sống, con cái là bạn bè, vợ chồng là duyên phận (trân trọng các mối Nhân duyên)

10. Sau tất cả là Trí tuệ, Từ bi từng ngày sinh khởi…!

Bài viết liên quan

Phản hồi