Dạo Bước Giữa Yêu Thương

PGĐS – Đôi khi ta muốn nhấn thêm một câu

Để thấu dõ đối phương có vì thương 

Ta mà coi nhẹ những thứ khác …

Bởi tình yêu thương sẽ vắng mặt những tính toan  

Đôi khi Ta nhấn thêm một bước

Để thấu rõ đối phương có vì mình mà nhường nhịn đến mức nào

Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, Người thương bạn thật lòng sẽ cùng cười với bạn , sẽ cùng khóc với bạn , sẽ cùng đắng cay với bạn ,

sẽ cùng thất bại với bạn …

Người thương bạn bằng sự tự nguyện đó là một Tình Yêu lớn sẽ đồng hành cùng bạn .Trên con đường dải đầy hương hoa hạnh phúc đó .

Người yêu thương bạn bằng tình yêu

cao thượng . Tâm tư người đó sẽ vắng bóng lời trách móc không nói lời cay nghiệt , không có sự tính toán tiền bạc nào đối với bạn . Không có ý thức kiểm soát bạn . …không có suy nghĩ phải chịu đựng bạn hay chịu đựng những gì bạn đang làm

Nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì sự đối kháng âm thầm hoặc

thể hiện ra ngoài , sẽ không đủ tình yêu để yêu cả lý tưởng của bạn , sẽ không đủ tình thương để vượt qua những thứ mà thế gian này coi trọng .

Tất cả mọi yêu thương đặt trên bình diện Yêu Thương đối đãi Nó như những buổi giao dịch Tình yêu thương . Mà Tình yêu thương là thứ vô hình và rộng lớn . Mình càng muốn đối đã với nó để mong nó lớn dần lên thì Nó càng hẹp lại .

Thế gian này rất nhiều người không hiểu được điều này . Để rồi tự làm tổn thương mình . Tổn thương người mình thương .Tổn thương người thương mình

Khi Tình Yêu đã ngấm Tương Chao . Thì Tình Yêu đó nhẹ và mát như làn gió thổi qua bốn mùa thế gian mưa nắng

Ngày Mới Thương Hiểu

đến mọi nhà

 

Liên Hoa Diệu Pháp

Bài viết liên quan

Phản hồi