Con đang ghét một người

Hỏi: Bạch thầy! Con đang ghét một người làm cách nào để con có thể chuyển hoá được năng lượng này?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Ghét hay thương đó chính là năng lượng của cảm xúc. Từ cảm xúc sẽ phát sinh trong ta thái độ và hành vi. Nếu là cảm xúc tích cực thì ta sẽ có thái độ và hành vi tích cực, còn nếu cảm xúc là tiêu cực thì ta sẽ có thái độ và hành vi tiêu cực.

Trong trường hợp này con ghét người ấy, đó là cảm xúc tiêu cực và như thế sẽ tạo ra trong con thái độ và hành vi tiêu cực với người mà con ghét khi đối diện hoặc khi nghĩ tới người ấy.

Chính năng lượng tiêu cực này trong con đã làm con bất an, khó chịu và vì thế con mới không muốn nó tồn tại, và vì thế con mới hỏi thầy, mới nhờ thầy giúp.

Thầy không thể giúp được con mà chỉ có con mới là người giúp được chính mình. Thầy chỉ đưa ra một số gợi ý:

Ghét và thương là hai mặt của một thực tại. Con nói con đang ghét người đó nghĩa là ở mặt bên kia của ghét con đang thương người đó. Nếu không có thương sẽ không có ghét. Nhưng trong trường hợp của con con chỉ có thể thấy được mặt bên này là ghét thôi mà chưa thấy ra được mặt bên kia đang còn ẩn tàng rằng mình cũng có thể thương được cái người mà mình đang ghét.

Để chuyển hoá ghét thì chỉ có thương. Giống như để dập tắt lửa thì chỉ có nước vậy.

Nhưng làm sao để có thể thương được người mà mình đang không ưa?

Để có thể thương được người mình không ưa chỉ có cách là thấu hiểu người ấy, thấu hiểu chính mình.

Bước thứ nhất là thấu hiểu chính mình

Vì sao mình ghét người ấy? Người đó đã làm điều gì khiến mình không ưa? Vì sao những điều người ấy làm mình không ưa? Mình có mối liên tưởng tiêu cực nào trong quá khứ liên kết với lời nói và hành động của người đó để mỗi khi tiếp xúc đối diện với người này thì những năng lượng tiêu cực này trỗi dậy cho con cảm giác là không thích người đó?

Trả lời những câu hỏi này là con có thể hiểu thêm được chính mình, hiểu thêm được vì sao mình không thích người đó.

Rồi bước hai là hiểu người kia.

Nếu con sinh ra trong gia đình như bạn ấy, được giáo dục như bạn ấy, có những người bạn xấu như bạn ấy… thì con có thể hành xử khác được hay không hay là cũng giống Như bạn ấy?

Con đặt mình vào hoàn cảnh giáo dục, môi trường trưởng thành, môi trường sống… để thấu hiểu người mà con đang không thích, người mà con đang không chấp nhận. Khi có sự thấu hiểu thì năng lượng tiêu cực của “ghét” sẽ được chuyển hoá.

Thầy chúc con có những chuyển hoá tốt trong sự tiến bộ tâm linh của mình.

Pháp Nhật

Bài viết liên quan

Phản hồi