Cà Mau: Khóa tu Bát Quan trai tại tịnh xá Ngọc Minh

PSO- Ngày 29/3/2023 Ni sư Phú Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Minh (đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP.Cà Mau) đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai cho hơn 100 thiện nam tín nữ địa phương.

“Nối truyền mạng mạch Như Lai, chúng con tinh tấn miệt mài huân tu”, để hàng cư sĩ tại gia có điều kiện thuận lợi tu tập để ôn lại lời dạy của chư Phật chư Tổ và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày giúp bản thân được an vui, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, tịnh xá Ngọc Minh tổ chức khóa tu Bát Quan trai vào mùng 8 âm lịch hàng tháng.

Khóa tu được sự hướng dẫn và chia sẻ pháp thoại của Sư cô Hòa Liên, giảng sư Ni giới HPKS.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Pháp hội, chư Tôn đức Ni đã niêm hương bạch Phật bạch Tổ chứng minh gia hộ cho khóa tu được thành tựu viên mãn.

Tiếp đến, là thời Sám hối lục căn và dự pháp đàm- Phật pháp vấn đáp, trả lời những thắc mắc của chúng hội về cách ứng dụng Phật pháp trong cuộc đời.

Sau thời Pháp đàm, đại chúng cùng dùng cơm trong chánh niệm, kinh hành niệm Phật và chỉ tịnh.

Đầu giờ chiều, pháp hội đạo tràng cùng tọa thiền, nghe pháp thoại và tụng Kinh rải tâm Từ.

Tại buổi Pháp thoại, Sư cô giảng sư đã trích lời Tổ Sư dạy trong bài Chơn lý 44 về Tu và Nghiệp, đồng thời có những phân tích và ví dụ thực tế giúp hội chúng hiểu rõ về con đường tu tập và kết quả an vui của việc tu tập chuyển nghiệp của tự thân: Cõi đời có ra là do nhơn nghiệp, cái chi mỗi chút cũng là quả báo hết, ai còn thân khẩu ý tức nghiệp nhơn thiện ác còn gieo, thì kết quả tội phước khổ vui vốn không sai chạy.

 

Thân trong sạch ấy là xứ Phật.

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật.

Ý trong sạch ấy là con Phật.

Tâm trong sạch tức là đức Phật.

Như thế thì ai ai cũng sẽ là Phật hết.

Phật ấy tức là tam nghiệp trong sạch, tam nghiệp trong sạch ấy mới gọi là tu, tu là trả nghiệp, tu là đoạn nghiệp. Vậy thì chúng ta, ai ai cũng phải nên giác ngộ lẽ tu và nghiệp hết. (Trích Chơn lý 44: Tu và Nghiệp).

Khóa tu Bát Quan trai kết thúc trong không khí hòa hợp thanh tịnh, mỗi thiện nam tín nữ đã được tiếp thêm nguồn năng lượng thuần thiện để sống an vui nơi dòng đời đầy chuyển biến.

Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ

 

Bài viết liên quan

Phản hồi