Bộ TT&TT vừa ban hành “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tôi thấy đây là một việc làm rất cần thiết, giúp xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội. 
qt1
qt2

Bài viết liên quan

Phản hồi