Bình Thuận: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng thăm chư Ni hành giả an cư các huyện thị

PGĐS- Thực hiện kế hoạch của Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận về việc viếng thăm trường Hạ chư Ni trong tỉnh nhà, sáng ngày 13/7/2023 (nhằm ngày 26/5/Quý mão), phái đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh (PBNG) do Ni trưởng Thích Nữ Như Trí, Cố vấn Phân ban, làm Trưởng đoàn, đã về thăm chư Ni hành giả đang an cư tại 6 trường Hạ: Ngọc Đức, Ngọc Thiền, Quảng Phước, Huyền Long, Ngọc Chiếu, Quảng Hương.

Cùng đi trong đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Như Hạnh, Ni trưởng Thích Nữ Đền Liên- đồng Chứng minh PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Mãn, Phó PBNG; Ni sư Thích Nữ Diệu Minh, Phó Thường trực PBNG; Ni sư Thích Nữ Hạnh Châu, UVTT PBNG, Trưởng PBNG Tp. Phan Thiết; Ni sư Thích Nữ Hạnh Pháp, Chánh Thư ký PBNG; Ni sư Thích Nữ Pháp Viên, Thủ quỹ PBNG; chư Tôn đức thành viên PBNG và thiện nam tín nữ tỉnh Bình Thuận.

Y cứ Tỳ ni Luật tạng, mỗi năm vào 3 tháng mùa Hạ, Tăng đoàn an cư tại một trú xứ, tấn tu nghiêm mật, trau dồi Tam vô lậu học, thành tựu phạm hạnh, lấy đó làm tư lương cho chín tháng hoằng hóa nhân gian.

Đoàn đã đến huyện Bắc Bình thăm trường Hạ tịnh xá Ngọc Đức; huyện Hàm Thuận Bắc thăm trường Hạ tịnh xa Ngọc Thiền; huyện Hàm Tân thăm trường Hạ chùa Quảng Phước; thị xã Lagi thăm trường Hạ chùa Huyền Long và tịnh xá Ngọc Chiếu; huyện Đức Linh thăm trường Hạ Quảng Hương.

Tại các nơi đến, sau khi niêm hương bạch Phật chứng minh Phật sự, đại diện Ban Chức sự các trường Hạ đã vấn an sức khỏe chư Tôn đức trong đoàn; đồng thời báo cáo công tác tổ chức và sinh hoạt của chư Ni hành giả trong nửa mùa Hạ.

Theo đó, các trường Hạ đều có thời khóa tu tập, học pháp từ 04 giờ sáng đến 21 giờ 30. Mỗi tháng chúng ngoại thiền đều trở về trường Hạ để nghe trùng tuyên giới bổn và chia sẻ các hoạt động Phật sự theo đúng tinh thần lục hòa (Thân hòa, tuân thủ thanh quy cùng ở chung một trú xứ; Khẩu hòa, thực hiện chánh ngữ, không tranh đua; ý hòa, cùng thống nhất ý chí trong mọi hoạt động hàng ngày; lợi hòa, cùng chia sẻ tứ vật thực; giới hòa, cùng giữ gìn thực hành giới pháp đã thọ; kiến hòa, cùng chia sẻ kinh nghiệm tu tập, chánh tri kiến để cùng giác ngộ)

Ni trưởng Thích Nữ Như Trí, Cố vấn PBNG Bình Thuận, sách tấn chư Ni hành giả

Đại diện đoàn tán dương tinh thần tu tập và sách tấn chư Ni hành giả luôn tinh tấn tu tập để trưởng dưỡng Đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thành tựu phạm hạnh để có thể hướng dẫn bá tánh sống đời thiện lành an vui.

Ni sư Thích Nữ Diệu Minh, Phó thường trực PBNG Bình Thuận, triên khai công tác Phật sự

Bên cạnh đó, Ni sư Thích Nữ Diệu Minh, Phó Thường trực PBNG đã triển khai các công tác Phật sự sẽ diễn ra trong thời gian tới và mong chư Ni cùng nỗ lực chung tay thực hiện.

Cũng trong dịp này, đại diện Phật tử tháp tùng đoàn đã dâng lời tác bạch cúng dường Tam bảo và hiện tiền chư Ni hành giả an cư.

Chuyến viếng thăm các trường Hạ của Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã làm vững mạnh thêm sự đoàn kết hòa hợp thanh tịnh của Ni đoàn, cùng nhau thực hiện lời Phật dạy trong hành trình giác ngộ giải thoát.

Ban Truyền thông PBNG Bình Thuận

Bài viết liên quan

Phản hồi