Bạn chỉ có thể đau khổ trong dòng chảy của thời gian

Bạn đang khổ đau và bạn có nhìn ra một điều là khổ đau của bạn luôn gắn kết với thời gian không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bạn không thể đau khổ ngay lúc bây giờ, ngay lúc đang là này được.

Ngay giây phút đang là mọi thứ điều mới mẽ tinh khôi. Ngay giây phút đang là bạn là con người mới cả thân lẫn tâm thì làm sao bạn có thể đau khổ được.

Đau khổ luôn gắn với ký ức quá khứ, hoặc với những cảm xúc lo lắng, bất an về một điều gì đó trong tương lai. Quá khứ và tương lai chính là thời gian do tâm trí đặt ra. Còn giây phút đang là này nằm ngoài thời gian.

Bạn chỉ có thể đau khổ trong dòng chảy của thời gian nhưng chắc chắn bạn không thể đau khổ nơi thời gian không tồn tại.

Nơi thời gian không tồn tại chính là giây phút đang là này!

Bạn hãy tắm mình trong giây phút đang là và đừng rớt lại vào dòng chảy của thời gian thế thì bạn được tự do, thế thì bạn giải thoát khỏi chính những buộc ràng do tâm trí tạo ra. Bạn trở nên tinh khôi, mới mẽ mỗi giây phút và đau khổ cũng sẽ không thể chạm đến bạn được nữa.

Pháp Nhật

Bài viết liên quan

Phản hồi