Bạc Liêu: Khóa tu Bát Quan trai tháng 2 nhuần tại tịnh xá Ngọc Tường – Hộ Phòng

PSO- Hướng vọng chánh pháp Như Lai. Chúng con tinh tấn thực hành Bát Quan trai. Theo thông lệ hàng tháng, ngày 30/3/2023 (nhằm ngày 09/2 nhuần Quý Mão) tại tịnh xá Ngọc Tường (phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) Ni sư Hậu Liên cùng quý Sư cô tịnh xá đã tổ chức khóa tu Bát Quan trai cho thiện nam tín nữ địa phương.

Tham dự khóa tu, hàng thiện tín được Sư cô Hòa Liên, giảng sư HPKS, truyền giới Bát Quan trai, trả lời những thắc mắc trong việc ứng dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày.

Sau thời pháp đàm, hội chúng cùng đảnh lễ Phật, đảnh lễ Tổ và thực hành nghi thức thọ trai theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Sau buổi thọ trai hàng thiện tín kinh hành niệm Phật và chỉ tịnh.

Đầu giờ chiều, chúng hội cùng tọa thiền, lắng đọng các căn, an trú trong bầu không khí thanh tịnh của khóa tu.

Sau thời tọa thiền, Sư cô Hòa Liên đã chia sẻ pháp thoại “Công năng trì giới”. Sư cô giảng sư đã phân tích chia sẻ ý pháp từ bài kệ:

Giới là pháp vô úy

Phá tan tà độc hại

Giới là bạn cứu cánh

Được khỏi đường hiểm ác

Ngăn được giặc phiền não

Đánh dẹp những ma quân

Sau thời pháp thoại, hội chúng cùng tụng kinh Rải Tâm Từ nguyện cầu âm siêu dương thạnh, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.

Một ngày được an trú trong giới luật dưới sự hướng dẫn của quý Sư cô tịnh xá Ngọc Tường đã giúp hàng thiện tín thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy về vun bồi cội phước đức: “Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi, là phước đức lớn nhất”.

Truyền thông Ni giới Khất sĩ

Bài viết liên quan

Phản hồi