Vui thay Đức Phật ra đời

PGĐS- Khi những cánh sen nở rộ khắp nơi trên thế giới thì trong tâm mỗi người con Phật cũng dâng trào cảm xúc đón mừng mùa khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca.

Cách đây 2646 năm một sự kiện hy hữu trong thế giới loài người đã xảy ra khiến chư thiên ba cõi rúng động, đó là sự xuất hiện của Bậc Đại Giác nơi cõi Ta Bà …

Thế Tôn xuất hiện ở cõi Ta Bà này chỉ vì mục đích duy nhất : “Chỉ cho chúng sanh thấy khổ, dạy cho chúng sanh con đường thoát khổ.”(Trung Bộ Kinh) hay nói theo Kinh Pháp Hoa: ” Khai, Thị chúng sanh Ngộ, nhập Phật tri kiến” nghĩa là mở(khai) chỉ(thị) cho chúng sanh nhận ra (ngộ) và tìm thấy(nhập) được Phật Tánh của bản thân; Ngài đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa để mở cửa, phá tan màn vô minh lệ thuộc thần quyền, bám víu bản ngã…vốn là nguồn gốc của luân hồi, phiền não, đọa lạc…

Trong bài Kinh Trung Bộ số 135, Ngài đã chỉ rõ: “Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người sinh ra, nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa ” Vậy nghiệp chính là cội nguồn của sự vui, buồn, sướng, khổ, cao, thấp, mập ốm,…của nhân gian nói riêng và của chúng sanh trong ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) sáu đường ( thiên, nhân, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) nói chung.

Khi đã hiểu rõ về cội nguồn của câu chuyện, thì việc cần làm của người học Phật, tu Phật là nhìn nhận lại chính mình: tự thân xem xét lại những “tật xấu” của chính mình; từ đó lập nguyện chuyển hóa: sửa dần những “thói quen tạo ra nghiệp chướng”; bên cạnh đó là huan tập thêm việc lành: ĂN CHAY, giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là những người thân trong gia đình, đến những hàng xóm, và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội… Đôi khi chúng ta thích những việc “đại sự”: từ thiện khắp nơi, nhưng đối với những người thân thiết trong gia đình chúng ta lại hờ hững thiếu sự quan tâm chăm sóc, có lẽ do tâm lý “Bụt nhà không thiêng” nên đa phần thích sự “hoàn tráng” ở bên ngoài cho có chút danh,…điều này diễn ra ở nhiều nơi, do vậy chúng ta cần cẩn trọng…

Mỗi mùa Khánh Đản, chúng ta lại có cơ hội để ngắm nhìn lại chính mình, trong Kinh Phạm Võng Đức Phật đã xác quyết:”Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật, thường tác như thị tín, giới phẩm dĩ cụ túc“. Nghĩa là: “Hết thảy chúng sinh đều có Phật Tánh. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ai mà tin ở điều đó thì giới phẩm đã thành tựu“. Kho tàng Phật Tánh đã được hiển bày, điều quan trọng là chúng ta khởi hành, và thọ nhận.

Cách thức để có được kho tàng Phật tánh đó là mỗi hành giả phải tôn trọng gìn giữ các nguyên tắc an lạc (giới: 5 giới, 10 giới, …) tinh tấn thực hành các cách thức đưa đến sự định tĩnh của tâm ý, qua việc thực hành các pháp môn tu tập phù hợp để đạt được định. Khi giới định được viên mãn thì ngọn tuệ đăng được bừng sáng…

Ai ơi cố gắng tu hành

Mai sau thành Phật chúng sanh được nhờ”

Đón mừng Mùa Khánh Đản thành tâm kính chúc chư Tôn Thiền Đức thân an tâm lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý Phật tử và đồng bào khắp nơi Tín tâm kiên cố, sức khỏe kiện toàn. Kính chúc Pháp giới nhân thiên sớm thành tựu Phật thân thanh tịnh

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Thanh Bạch

Bài viết liên quan

Phản hồi