TPHCM: Tu niệm Phật một ngày tại chùa Vĩnh Nghiêm.

PGĐS- Ngày 11/12/2022, quý thiện nam tín nữ Phật tử khu vực TPHCM tập trung về chùa Vĩnh Nghiêm tham dự khóa tu niệm Phật một ngày với chủ đề “Tâm an trú trong niệm Phật”


Sau khi dùng điểm tâm, quý thiện tín Phật tử đã vân tập về chánh điện  để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ.

Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Nguyên Cát -Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm qua đề tài ”Khi Tâm An Trú Trong Niệm Phật Thì Ta Đã Giữ Giới”.

Đức Phật xuất hiện ở đời nhằm khuyến tấn chúng ta về việc khám phá chân lý cuộc đời, sống một đời chánh niệm, tỉnh giác hay một đời sống thiện lành.

Qua đó, Thượng tọa giảng sư đã giảng Thập thiện để đại chúng hiểu sâu hơn lời dạy của đức Phật về sống thiện, cũng như ứng dụng Phật ngôn này vào nếp sống hằng ngày, để nhận ra sự thật về khổ, con đường chấm dứt khổ, giải thoát.

Thượng tọa lần lượt cắt nghĩa, nêu rõ ý nghĩa từng chi phần của “Pháp” là gì, “Thiện” trong Phật pháp hay 5 ý nghĩa của thiện là “Khôn khéo, mạnh khỏe, tốt đẹp, lợi ích và an vui”. Thầy đã nhấn mạnh rằng, việc chúng ta tu tập thiện pháp không ngoài mục đích là chữa lành căn bệnh tham, sân, si – đây là gốc rễ của phiền lụy, khổ đau, tử sinh luân hồi. Cùng theo đó, Thầy đã chỉ dẫn cho quý Phật tử những điều để tâm thiện thường xuyên có mặt thì tâm bất thiện không thể sanh lên. Chúng ta hãy luôn cố gắng sống trong thiện pháp, tự nguyện khép mình vào giới luật, tự giác học hỏi giáo lý để tiến trên con đường đạo giải thoát và lan tỏa ánh sáng chân lý đến muôn người.

Để bồ đề tâm kiên cố và chánh kiến trong bồ đề tâm là tu tập thanh tịnh, ngoài niệm hồng danh Phật A Di Đà thì chúng ta phải biết sống trong Thập thiện và giữ giới thì dù có vào nhà lữa chúng ta cũng được chư Thiên hộ trì và khi mạng chung sanh về cõi Phật cũng thành chánh quả và từ đó tiếp tục tu Thành Phật

Tiếp theo là nghi thức phóng sanh và giải trừ ba nghiệp- Phật tử quy tụ đồng trì niệm kinh phóng sanh.

Buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử tham dự khóa lễ tuyên sớ cầu quốc thái dân an chúng sanh an lạc và siêu tiến hương linh quá vãng về cực lạc..

Quí Nguyễn

PV-PGĐS tại TPHCM

Bài viết liên quan

Phản hồi