TP. Thủ Đức: Đại đức Thích Chiếu Từ thăm và giảng pháp tại Tổ đình Phước Tường

PGĐS – Sáng ngày 16/7/2023, Đại đức Thích Chiếu Từ – Tăng chúng chùa Kỳ Quang 2 (TP. HCM) đã thăm và giảng pháp tại lớp giáo lý Phật học cơ bản dành cho Phật tử tại gia Tổ đình Phước Tường (13/32 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức).

 

Cung tiếp Đại đức Thích Chiếu Từ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nhật An – Trụ trì tổ đình Phước Tường; cùng chư Tôn đức Tăng và 70 Phật tử tại lớp giáo lý Phật học cơ bản tổ đình Phước Tường.

Tại giảng đường tổ đình Phước Tường, Đại đức Thích Chiếu Từ cho biết về ý nghĩa của “Quy y Tam bảo”. Theo đó, đối với người Phật tử, quy y Tam bảo là môt nghi lễ rất quan trọng, bởi vì quy y Tam bảo được xem như là bước đầu để người Phật tử đi theo giáo lí đạo Phật. Quy y Tam bảo chính là đưa chính mình nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương của Đức Phật, y theo giáo pháp mà thực hành, thực tập rèn luyện thân tâm và nghe theo lời nhắc nhở của chư Tăng. Quy y chính là chúng ta tin vào Phật giáo và trở thành đệ tử của Phật, Pháp, Tăng.

Tam bảo là ba ngôi báu: Phật báu, Pháp báu, Tăng báu. Nếu chúng ta có duyên gặp được Tam bảo, chắc chắn người đó sẽ được giải thoát mọi khổ não và tạo cho người một cảnh giới an tịnh, chân thật. Vì thế, Phật, Pháp, Tăng gọi là ba ngôi  báu. Vì vậy, Tam bảo có công dụng vô lượng vô biên.

Khi chúng ta chọn quy y Tam bảo thì chính là lúc chúng là hướng đức tin của mình đến với đạo Phật. Nó được ví như một bản hợp đồng có thời hạn vô biên của chính chúng ta với đạo Phật và nội dung của bản hợp đồng đó chính là để chúng ta học hỏi và thực hành những đức tính của đức Phật, Pháp và Tăng. Trong đạo Phật, đức Phật, Pháp, Tăng chính là những loại châu báu quý giá của chúng ta. Đức tin trong đạo Phật đến từ những trải nghiệm thực tế khiến cho chúng ta rút ra được những kinh nghiệm và lý luận từ đó.

Tin/ảnh: Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi