TP. Hồ Chí Minh: Phật giáo Quận 3 bố tát, sinh hoạt Tăng sự chung kỳ 3 khóa An cư PL.2568

Sáng ngày 5-7 (30-5-Giáp Thìn), tại chùa Hưng Phước (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3), chư Tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni hành giả an cư đã vân tập để sinh hoạt Tăng sự chung định kỳ trong mùa an cư PL.2568.

Lễ bố tát định kỳ của chư Tăng Phật giáo Quận 3 tại chùa Hưng Phước

Quý Hòa thượng Ban Cố vấn, Thường trực Ban Trị sự và chư Tăng các điểm an cư tại chỗ đã cùng Bố tát, thính giới chung với đại chúng.

100 hành giả thính giới trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh.

Trong kỳ Bố tát này, đại chúng cung cử TT. Thích Quảng Minh – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN Quận 3 trùng tuyên giới Tỳ-kheo, Bồ-tát giới.

Sau kỳ bố tát, Tăng Ni Trụ trì các Tự viện và các Trường hạ tập trung tham dự sinh hoạt Tăng sự do chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Quận điều hành.

Chư hành giả đại diện 07 Trường hạ trong Quận 3 tập chúng sinh hoạt chung
Mở đầu là nghe pháp thoại theo chuyên đề…
TT. Thích Thiện Quý chia sẻ pháp thoại

 Trong kỳ sinh hoạt này, Thượng tọa Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và chia sẻ pháp thoại về quản lý Tự viện, gợi mở một số vấn đề về hành chính đạo đến Tăng Ni hành giả.

Bố tát và sinh hoạt tập trung là theo truyền thống của Phật giáo Thành phố

Thông báo tại buổi sinh hoạt, Đại đức Thích Thiện Châu cho biết, Phật giáo Quận 3 sẽ tổ chức Hội thi Diễn giảng cấp Quận vào ngày 16-7 (11-6-Giáp Thìn) dành cho Tăng Ni hành giả của 07 Trường hạ. Ban Giám khảo sẽ đánh giá theo các tiêu chí theo quy định, tuyển chọn 3 vị xuất sắc nhất tham gia Hội thi cấp Thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ bố tát tại chánh điện chùa Hưng Phước
TT. Thích Thiện Tài – Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3 thông kiểm số chúng.
TT. Thích Quảng Minh – Trưởng ban KT-TC Phật giáo Quận 3 trùng tuyên giới bổn
ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 xướng lễ
Sinh hoạt Tăng sự tại Giảng đường Hiển Pháp
Chư Ni Trường hạ chùa Phước Hòa thính pháp
Chư Tăng nội thiền Trường hạ Hưng Phước kinh hành theo thời khoá

 BAN TT-TT PHẬT GIÁO QUẬN 3

Bài viết liên quan

Phản hồi