Tốt xấu từ tâm sinh

Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:

– Ngài thấy tôi thế nào?

Phật Ấn đáp:

– Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!

Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:

– Ông thấy ta ra sao?

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:

– Giống một đống phân bò!

Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở kể với Tô tiểu muội toàn bộ những gì đã diễn ra.

Tô tiểu muội thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:

– Vậy là anh thua đậm rồi!

Đông Pha tức quá mắng :

– Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?

Tô tiểu muội nói:

Phật Ấn là tâm Phật nên nhìn cái gì cũng giống Phật, còn tâm anh như đống phân bò nên mới thấy như thế!

Đông Pha nghe tiểu muội phân trần, mới thấy lòng chua chát và hổ thẹn bèn quyết tâm tu tập tinh tấn hơn!

Quả vậy, khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, không hận thù, đời sống của mình tự khắc trở nên tươi mát và toả ra năng lượng an lạc đến mọi người xung quanh.

Khi biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì nhìn ai cũng thấy là Bồ Tát, là Phật, ở đâu cũng là Tịnh độ.

Ngược lại, nếu mình để cho những hạt giống của hơn thua, hận thù, ganh tỵ chi phối thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò”, thấy những điều tiêu cực. Tốt xấu đều từ tâm sinh.

(St)

Bài viết liên quan

Phản hồi